Otazník/ilustrační foto

Ještě Sobotkova vláda v letech 2015-2016 schválila seznam sedmi velkých investičních akcí ve státních nemocnicích. Nových a rekonstruovaných budov, ale především dostupnější a kvalitní péče se mají dočkat pacienti v Plzni, Brně, Olomouci, Hradci Králové a třech pražských nemocnic (IKEM, VFN a Thomayerovy nemocnice). Uběhlo několik let a stavby dosud neprobíhají, proto jsme se zeptali náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny Rögnerové, jak se v současnosti postupuje:

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s usnesením vlády zpracovalo zvláštní program reprodukce majetku pod názvem Strategické investice přímo řízených organizací MZ, zahrnující cíle, parametry, indikátory jednotlivých projektů, předpokládané celkové rozpočtové náklady a výši účasti státního rozpočtu na financování těchto projektů, výše spoluúčasti investorů a pravidla pro účast státního rozpočtu na realizaci 7 projektů strategických investic v resortu zdravotnictví. Program byl vyhlášen na období  2016–2027 s tím, že jednotlivé projekty budou realizovány postupně podle stavu připravenosti.

V jakém stavu se nyní nachází každá z oněch sedmi investic? Kdy mají být dokončeny?

Na všech projektech probíhají přípravné práce na územně právní dokumentaci a na postupném zpřesňování výchozí dokumentace do úrovně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, respektive stavební povolení. Celkově se jedná o mimořádně rozsáhlé a složité investiční záměry a tyto práce jsou časově i věcně náročné. Zároveň je kromě stavební a technologicko-technické přípravy akce nutno řešit a zabezpečit ekonomické, personální, provozní a další podmínky pro začlenění nové investice do stávajícího systému zdravotnického zařízení. Proces přípravy strategických investic je ministerstvem průběžně sledován a hodnocen na úrovni vedení MZ a projednáván s Ministerstvem financí, včetně možností financování v jednotlivých letech předpokládané realizace.

Kolik tvoří spoluúčast nemocnic? Budou mít na ně dostatek vlastních prostředků?

Aktuálně dle dokumentace programu i dle usnesení Vlády byla schválena výše účasti státního rozpočtu na financování programu Strategické investice přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví ve výši 8 426,246 mil. Kč. Celkové plánované výdaje na realizaci strategických investic jsou 11 587,060 mil. Kč. Vlastní zdroje účastníků programů jsou pak ve výši 3 160,813 mil. Kč.

14.2.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů