Ministerstvo zdravotnictví neřeší pouze covid-19. V poslanecké sněmovně se v současnosti nachází novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, o které jsme hovořili s náměstkyní ministra zdravotnictví Helenou Rögnerovou:

Novela má mimo jiné urychlit přístup k léčivům na vzácná onemocnění. Jak byste vysvětlila laikům, např. rodičům dítěte se vzácným onemocněním, kteří se neorientují v §16 a dalších ustanoveních, jak to zlepší jejich situaci?

Úvodem je třeba říci, že novela zákona o veřejném zdravotním pojištění rozlišuje vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP) a přípravky pro vzácná onemocnění. Léky pro vzácná onemocnění (tzv. orphan drugs), ke kterým váš dotaz směřuje, jsou definovány evropským nařízením jako léky určené pro diagnózu, prevenci nebo léčbu život ohrožujících nebo velmi závažných onemocnění s prevalencí nižší než 5 nemocných na 10 tisíc obyvatel. 

V celé řadě případů tyto léky z důvodu své vysoké ceny nikdy nemohou prokázat stejnou nákladovou efektivitu jako běžné léky, a tudíž nemohou získat úhradu ze zdravotního pojištění standardní cestou. Při současném systému stanovení výše a podmínek úhrady tak výrobci těchto léčiv často ani nepodávají žádost o stanovení úhrady (tedy nikdy nedojde k systémovému posouzení) a pacienti, resp. jejich zákonní zástupci mají jedinou možnost jak dosáhnout, aby měli lék na vzácné onemocnění hrazený ze zdravotního pojištění, a to podat prostřednictvím ošetřujícího lékaře individuální žádost o mimořádnou úhradu podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Pacient či jeho zákonný zástupce však nemá jistotu, že jeho žádosti bude vyhověno. To záleží na schválení příslušné zdravotní pojišťovny. Rozhodovací praxe zdravotních pojišťoven bohužel není stejná ani konzistentní. Pacient u jedné pojišťovny lék dostane, jiný pacient, se stejnými parametry a ve stejném stádiu nemoci, ale u jiné pojišťovny lék nedostane. Přístup pojišťovny se navíc může měnit v čase, například medializované případy jsou vesměs často přehodnoceny ve prospěch pacienta. Toto vše podrývá požadavek na systémové a transparentní řešení.

Jedním z hlavních cílů novely je právě umožnit léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění snadnější vstup do systému úhrad. Z toho by měly profitovat veškeré zúčastněné strany, tedy nejen pacienti, ale i zdravotní pojišťovny a výrobci inovativních přípravků. Bude totiž posílena jejich právní jistota a hrazení takových léků bude transparentnější.

 Bude to znamenat pro pojištěnce-pacienty větší administrativu, nebo se jim naopak od ní uleví?

Pro pacienty, resp. jejich zákonné zástupce by novela měla znamenat méně administrativy, neboť když SÚKL rozhodne o stanovení výše a podmínek úhrady a pokud pacient splní stanovené podmínky pro úhradu léku, nebude nutné podávat administrativně náročnou žádost podle § 16.

 Lze odhadnout, pro kolik pacientů v ČR se zlepší přístup k léčivům na vzácná onemocnění?

Ze strany ministerstva toto odhadnout nelze. Nelze totiž předjímat počet podaných žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady, ani kterých léčivých přípravků (na která vzácná onemocnění) by se tyto žádosti mohly týkat, tedy nelze ani odhadovat výsledek příslušných správních řízení.

4.2.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů