Na aktuální témata jsme se ptali národní koordinátorky pro oblast protidrogové politiky Mgr. Jarmily Vedralové. Ta působí také jako ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Mgr. Jarmila Vedralová

V současné době prochází legislativním procesem zvýšení spotřební daně na tvrdý alkohol a tabákové výrobky. Jaký očekáváte efekt na konzumaci těchto výrobků?

Zvýšení spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky je jedno z opatření zaměřených na snížení negativních dopadů jejich užívání.  

Kritici poukazují na to, že ti skutečně závislí konzumaci neomezí, pouze zvýší své výdaje, což se negativně odrazí na finanční situaci rodiny. Co si o tom myslíte?

Mohu především zopakovat, že zvýšení ceny těchto komodit je součástí více opatření, jejichž souběžná realizace dle výzkumů i zkušeností z praxe způsobuje snížení spotřeby. Cenová a daňová politika je jedním z efektivních nástrojů protidrogové politiky státu.  Zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol zároveň dlouhodobě doporučuje i WHO a OECD. Podle poslední zprávy OECD z července 2018 jsou spotřební daně z alkoholu a tabáku v České republice stále nízké.

Za deset let, během kterých se spotřební daň z lihu nezvyšovala, vzrostla průměrná mzda o 44,2%, čímž došlo k významnému zvýšení dostupnosti lihovin. V případě spotřebních daní z tabákových výrobků sice docházelo k průběžnému navyšování, nicméně jeho výše nebyla efektní z hlediska naplnění cíle snižování spotřeby těchto výrobků a vzhledem k výraznému růstu objemu platů a mezd v ekonomice se jejich dostupnost naopak zvyšovala.

Na druhou stranu vláda navrhuje nižší DPH na pivo a neuvažuje se o zrušení nulové sazby spotřební daně na víno. Souhlasíte s tímto postupem?

Rozhodnutí o nižší DPH na pivo a ponechání nulové sazby spotřební daně na víno je nutno brát v celkovém kontextu. Zařazení čepovaného piva v rámci stravovacích služeb do snížené sazby (10 %) v rámci novely zákona o DPH má vést ke zmírnění vyšších nároků kladených na poplatníky v souvislosti se zavedením evidence tržeb. Nepředpokládá se, že uvedené snížení sazby DPH bude promítnuto do konečné ceny pro spotřebitele.

Od příštího roku se budou výdaje na protidrogovou politiku centralizovat na Úřadu vlády. Mluvilo se také i o centralizaci na Ministerstvu zdravotnictví, ale od toho se ustoupilo. Jaký přínos bude mít zvolené řešení?

Centralizace financování protidrogové politiky na Úřadu vlády je pozitivním krokem na cestě k efektivnímu a účinnému financování aktivit a služeb působících v oblasti protidrogové politiky. Znamená jednoznačné zjednodušení, zpřehlednění a zvětšení transparentnosti dotačního řízení, a to pro všechny zúčastněné strany.

4.9.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů