O rozvíjejícím se projektu telemedicíny jsme hovořili s MUDr. Petrou Bomberovou Kánskou, vedoucí lékařkou Virtuální kliniky EUC.

Současná pandemie je velkou výzvou pro oblast distanční medicíny. Je Virtuální klinika reakce na tuto situaci, kdy mnoho lékařů zavřelo své ordinace? 

Virtuální klinika byla spuštěna v lednu 2019 jako pilotní projekt, od července 2019 funguje „naostro“. S nástupem pandemie přirozeně telemedicínské služby nabyly na významu a během velmi krátké doby jsme navýšili naše kapacity tak, abychom byli schopni poskytnout distanční péči co největšímu počtu pacientů. Ve své podstatě by se ale dalo říci, že na situaci spojenou s příchodem koronaviru jsme byli dobře připraveni.

S jakým zájmem se Virtuální klinika setkala? Lze uvést čísla pacientů, např. za duben 2020?

S nástupem pandemie je o Virtuální kliniku velký zájem, v dubnu naši lékaři poskytli přes 2000 konzultací. 

Kolik lékařů pro kliniku pracuje a v jakých odbornostech? 

V současné době máme vybudovaný tým cca 50 všeobecných praktických lékařů. Do budoucna plánujeme zapojit i lékaře specialisty. ​

Může se na kliniku obrátit i pacient, který není registrovaný u praktického lékaře ze skupiny EUC? 

Ano. Virtuální klinika je k dispozici všem pacientům bez ohledu na registrujícího praktického lékaře a konzultace ve Virtuální klinice jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Zároveň bych ráda zmínila, že vyšetřením ve Virtuální klinice nedochází ke změně registrujícího praktického lékaře, ten zůstává beze změny. Po ukončení konzultace si u nás můžete vyžádat lékařskou zprávu o proběhlé konzultaci a svému praktikovi ji předat. 

Chystá skupina EUC v brzké době další projekty v oblasti distanční medicíny?

Na Virtuální klinice je stále hodně práce, máme další plány, jak telemedicínu rozvíjet. Chceme se mimo jiné zaměřit na distanční péči o chronické pacienty.

19.5.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů