Portál OZdravotnictvi.cz pokračuje v rozhovorech se zástupci krajů, které nesou velký díl odpovědnosti za zdravotní péči a vybavení ochrannými pomůckami. Tentokrát nám odpovídal radní Pardubického kraje, odpovědný za zdravotnictví, pan Ladislav Valtr.

Jak hodnotíte spolupráci s vládou v současné epidemii koronaviru? Jste spokojen s úrovní informovanosti, tj. předáváním informací z centrální na krajskou úroveň?

Dosud zde chyběl nějaký veřejně srozumitelný vládní plán, kdy, proč a na základě jakých parametrů a kritérií se budou zmírňovat přijímaná antivirová opatření. Budí to pak u mě dojem, že ani vláda si nebyla sama jistá a dohlédnout reálné opodstatněnosti, účinnosti, natož důsledkům. Minulý týden jsme se dočkali alespoň časového harmonogramu uvolňování dosavadních restrikcí. Základní zdůvodnění či vazba termínů na naplnění konkrétních epidemiologických parametrů a vývoj zdravotnické situace však zřejmá stále není.

Kritici vlády uvádějí, že vláda reaguje se zpožděním, např. v oblasti nákupů ochranných pomůcek pro zdravotnický personál. Jaká je v této oblasti situace ve Vašem kraji?

Problém byl, že v naší republice chyběla nějaká výchozí státní rezerva ochranných prostředků, takže v náběhu nákazy zkrátka toto zboží nikde nebylo, a to ani v Evropě. Vládě pak nezbývalo, než uctivě požádat o pomoc Čínu. Tu samou Čínu odkud tato nákaza přišla. Osobně se domnívám, že prohlubovat závislost na dodávkách z Číny může být pro naši republiku a celou Evropu z dlouhodobého hlediska nebezpečnější než samotný vir.

Očekáváte-li ještě čistě komentář k průběhu vládních dodávek a jejich distribuce, tak v našem kraji se podařilo vybudovat a nastavit systém distribuce ochranných pomůcek velmi rychle. Dnes již funguje na principu elektronického hlášení potřeb poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Dodávky z centra do našeho skladu však stále úplně hladké nejsou. Není znám s dostatečným předstihem čas a obsah dodávek. To způsobuje vysoké nároky na pohotovost pracovníků odběrných míst (skladníci) a následně všech pracovníků (členové SDH) v distribučním řetězci. Mnoho z nich tak pracuje již i několik víkendů po sobě. Letadla přilétají zejména v pátek a v pondělí. Objem distribuovaných ochranných pomůcek, zejména respirátorů, ústenek, vyšetřovacích rukavic, nyní dostačuje na týden, maximálně 14 dnů. Ochranné obleky jsou velmi nedostatkové.

Opatření proti rozšiřování epidemie jsou v kompetenci vlády, v čem může pomoci a co může udělat kraj?

Prokazujeme, že jsme nejen schopni pružně distribuovat státem pořízené ochranné pomůcky, jsme také sami aktivní v propojování potřeb a možností jejich řešení přímo zde v regionu. Spolupráce s výrobci a dodavateli v našem kraji zkrátka funguje. Příkladem je výroba dezinfekce, kterou vyrábí naše střední škola, a další. Samozřejmá je pro nás dále bezodkladná také implementace desítek mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vládních usnesení.

Jaká je ve Vašem kraji kapacita infekčních lůžek a ve kterých nemocnicích? 

Pro tuto situaci je vyčleněno 81 lůžek v pardubické nemocnici v multioborovém pavilonu.

A jak to nyní ve vašich zdravotnických zařízeních aktuálně je? S ochrannými pomůckami i obecně s připraveností?

Nemocnice Pardubického kraje a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje mají potřebné množství ochranných pomůcek pro své zaměstnance. Tyto zásoby jsou stále doplňovány centrálními dodávkami i vlastním pořizováním ochranných pomůcek od výrobců a dodavatelů. Nemocnice také od prvních dnů zajišťuje vyhodnocování odebraných vzorků ve svých laboratořích v Pardubicích a Litomyšli. Kapacita těchto laboratoří bude v nejbližších dnech navýšena dodáním dalších třech analyzátorů. Vyhodnocování výsledků je prováděno také ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a společností MeDiLa spol. s r.o. 

Existují a byly procvičeny scénáře pro hromadný příjem nemocných. Kapacity jednotek intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních oddělení by byly v případě potřeby zaplněny nejdříve v Pardubické nemocnici a následně v Orlickoústecké nemocnici. V případě nepříznivého vývoje počtu nemocných v pobytových sociálních službách je připraven krizový scénář k vytvoření prostor pro více než 300 lůžek u poskytovatelů následné lůžkové zdravotní péče. Aktivovat lze i další scénáře.

Nejnověji Ministerstvo zdravotnictví ČR vyzývá k postupnému restartu zdravotní péče. Nyní však musíme uvážit, v jaké míře bude vydaná doporučení realizovat. Zejména u poskytovatelů akutní péče a péče svázané s provozem jednotek intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko resuscitační péče (ARO) bude potřeba pečlivě vážit a uspořádat kapacity pro péči o pacienty s onemocněním COVID – 19 a péči o pacienty přijaté k plánované léčbě. Nemocnice však v tomto nebudou mít úplně „volnou ruku“, protože budou nadále vázány dříve vydanými a stále platnými Mimořádnými opatřeními MZ.

21.4.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů