Pro personální posílení zaplněných nemocnic vláda rozhodla o pracovní povinnosti lékařů z jiných segmentů, mimo jiné také ambulantních specialistů. Na toto téma jsme hovořili s MUDr. Zorjanem Jojkem, předsedou Sdružení ambulantních specialistů ČR.

Jak se ambulantní specialisté staví k rozhodnutí vlády o jejich pracovní povinnosti v nemocnicích?

Postoj ambulantních specialistů k této povinnosti nejlépe vystihuje naše stanovisko z 16.2.2021.

Kolik ambulantních specialistů, dle Vašeho odhadu, by mohlo v nejbližší době v nemocnicích nastoupit?

Na možný počet, kolik by lékařů mohlo nastoupit do nemocnic, odpovědět neumím.  To hodně záleží na místní situaci. Někde je ambulancí jedné odbornosti víc, jinde méně, t.j. někde je a někde není zajištěna jejich zastupitelnost. Obecně lze ale odhadnout, že, nemá-li se zhroutit ambulantní péče (přeci jen i naprostá většina péče i o COVID pacienty je prováděna ambulantně), může to být max. několik desítek.

Které odbornosti by se nejlépe za současné situace v nemocnicích uplatnily?

Na to, jaké odbornosti jsou potřeba, musí odpovědět ředitelé dotčených nemocnic. COVID postihuje sice nejvíce srdce, jde ale o systémové onemocnění, které umí napadnout jakýkoli orgán v těle. Je ale třeba počítat s tím, že ambulantní lékaři z valné části už mnoho let v nemocnicích nepracovali. Neznají tedy jejich software, algoritmy péče jednotlivých primariátů, obsluhu mnoha dnes užívaných přístrojů. Nepochybuji o tom, že jsou schopni se to naučit, každý ale musí počítat, že to zaučení bude trvat více než jen několik dnů.

8.3.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů