O aktuální pandemické situaci, jak dopadá na lékaře a jejich pacienty, jsme se bavili s předsedou Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjanem Jojko.

Jak vypadá u ambulantních specialistů vybavení ochrannými prostředky? Pociťují stále nedostatek, nebo se situace zlepšila? Jste spokojení s jejich distribucí?

Od 1.3.2020, kdy se do jejich distribuce vložilo MZ, se situace podstatně zlepšila, stále jsou ale i velké regiony, kde jich nedostatek máme.

Např. celý Královehradecký kraj, kde začínáme podezírat KÚ, že dodávky z MZ přesměrovává jinam, než ambulantním specialistům, kterým jsou určeny.

V naprosté většině ČR je ale t.č. zejména respirátorů, roušek a dezinfekce dost a i jejich distribuce již probíhá na podstatně lepší úrovni, než tomu bylo na začátku.

Lze odhadnout, o kolik % se snížil v době nouzového stavu počet vyšetření či výkonů u ambulantních specialistů?

To je u různých odborností různé. Jsou obory, u nichž je možné snadněji přejít z velké části na distanční systém péče (např. psychiatrie). U nich je propad malý, v řádu jednotek procent. Technické obory (kardiologie, gastroenterologie) nebo obory s vyššími náklady na spotřební materiály hlásí propad bodové produkce (počtu bodů vykázaných pojišťovnám na základě provedených výkonů) až o 70%.

Docházelo/dochází k rušení vyšetření spíše ze strany pacientů, nebo ze strany lékařů?

Na počátku nouzového stavu, tj. v době, kdy jsme neměli osobní ochranné pomůcky, byla řada kolegů, která pacienty odvolávala. Dokonce vím o pracovištích, která v té době zcela přerušila činnost. V současné době  je dominantním jevem to, že  návštěvy odvolávají sami pacienti.

Zlepšila se situace v oblasti distanční a elektronické (tele)medicíny? Využívají ambulantní specialisté tyto moderní formy komunikace?

Tyto cesty t.č. využíváme snad v maximální možné míře. Koneckonců i pravidla úhrad některých našich výkonů byla na základě s pojišťovnami vyjednaných opatření upravena tak, abychom všude, kde to jde, zkusili nejdříve distanční formu péče.

Na druhou stranu je ale třeba počítat s tím, že jsou obory (např. kardiologie, ORL, plicní), kde mají tyto postupy velmi významné limity, tj. jsou použitelné jen za předpokladu, že je užijete u Vám známých pacientů a jen po velmi omezenou dobu, jinak by začalo hrozit nebezpečí, že by mohlo jít o postupy non lege artis, což nikdo z nás nechce.

17.4.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů