Tentokrát na dotazy portálu OZdravotnictvi.cz odpovídal MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti a předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR.

Lze odhadnout, o kolik procent se snížil v době nouzového stavu počet vyšetření či výkonů u gynekologů?

Je to patrně u různých poskytovatelů různé. Pokles návštěv pacientek je ale u téměř všech ambulantních gynekologů dramatický. Procenta nedovedu odhadnout.

Dochází k rušení vyšetření spíše ze strany pacientek, nebo ze strany gynekologů?

Naše centrum provoz nijak neomezilo, k rušení návštěv dochází proto pouze ze strany pacientek. Nelze se tomu divit. Jsou v médiích vyzývány, aby k lékaři chodily jen v nejnutnějších případech. Na to, že by to mohlo ohrozit preventivní programy a že by se mohly zanedbat závažná onkologická i jiná onemocnění, jsme upozornili spolu s prezidentem České stomatologické komory a předsedou Sdružení ambulantních specialistů.

Co oblast distanční a elektronické (tele)medicíny? Využívají gynekologové tyto moderní formy komunikace?

Telemedicínu a distanční medicínu lze v našem oboru využít jen velmi omezeně. V případech, kdy je to možné, tyto formy komunikace využíváme.

 Jak vypadá u soukromých gynekologů vybavení ochrannými prostředky? Pociťují stále nedostatek, nebo se situace zlepšila? Jste spokojení s jejich distribucí?

Situace s distribucí ochranných prostředků se výrazně zlepšila. Lze ji v současnosti označit za uspokojivou. V začátcích byly značné regionální rozdíly a v některých krajích gynekologové nedostali téměř nic.

23.4.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů