O víkendu se konal v Brně sjezd Mladých praktiků. Na aktuální témata jsme se zeptali jejich předsedkyně, MUDr. Markéty Pfeiferové.

Co považujete za hlavní příčiny toho, že se po studiu příliš mnoho začínajících lékařů nehrne do zakládání/přebírání ordinací praktických lékařů a volí jiné odbornosti?

Povaha lékaře není primárně povahou podnikatelskou, chybí nám ekonomické vzdělání, základy managementu, může to být jeden z důvodů, proč se mnoho mladých praktických lékařů rozhodne po ukončení specializačního vzdělávání (atestaci) pro dráhu zaměstnaneckou. Tyto obavy bychom chtěli mladým lékařům vyvrátit na naší 4. Praktické konferenci pro praktické lékaře a ukázat jim cestu, jak na to.

V současnosti je průměrný věk praktických lékařů velmi vysoký a brzy budou chybět hlavně v odlehlých, venkovských a příhraničních regionech. Jak podle vás tuto situaci řešit?

Nemyslím si, že je nutné, aby byl lékař téměř v každé vesnici. Je zásadní vytvořit stabilní, kvalitní, dlouhodobě udržitelnou síť, byť za cenu toho, že si pacient bude muset dojet za svým lékařem o několik kilometrů dále. Jako jednu z cest ke stabilizaci celého systému vidím sdružené praxe, kde by si v ideálním případě starší zkušenější lékař vychovával mladšího. Řešení problémů s lékaři v hůře obsaditelných oblastech by mělo být čistě motivační. Jako klíčovou vidím roli místních samospráv a jejich vlivu na kvalitu života v dané oblasti. Ostatně toto potvrdil i nedávný výzkum Pracovní skupiny venkovského lékařství Společnosti všeobecného lékařství ve spolupráci s Mladými praktiky, ve kterém jsme zjistili, že hlavními motivačními faktory mladých lékařů pro práci na venkově je na prvním místě zajištění práce pro partnera, na druhém kvalita škol pro děti lékaře, až za třetí to je finanční motivace.

Snaží se, podle vašeho názoru, územní samosprávy (obce a kraje) tento problém řešit a jsou vůči mladým lékařům vstřícní?

Netroufám si v tomto případě generalizovat, sama jsem se setkala s různými přístupy. Obecně by obce a kraje měly k tomuto problému přistupovat více strategicky, například podporovat formou stipendií již studenty medicíny. Měly by zvyšovat kvalitu škol, vytvářet atraktivní lokality pro život. Měly by se snažit využít trendu, že mladí lidé začínají hledat klidnější lokality pro bydlení. Každopádně jediné, co bude fungovat a funguje, je pozitivní motivace, nikdy bych mladého lékaře nesvazovala povinností, to si raději vybere jiný obor.

Jaká opatření by se měla přijmout na celostátní úrovni?

To je velmi široká otázka, kterou se komplexně zabývá nedávno představená Reforma primární péče.

Jak hodnotíte spolupráci se zdravotními pojišťovnami? Co by měly dělat jinak či lépe? Jsou podle vás stávající bonifikační programy účinné a motivační?

Pojišťovny by měly zvážit opravdu cílené motivační benefity, abych byla konkrétnější, tak například příspěvek za neatraktivitu venkova. Spolupráce s pojišťovnami je nastavená dobře, pojišťovny se účastnily i jednotlivých jednání týkajících se výše zmíněné reformy primární péče na MZ ČR.

26.3.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů