Jako náměstek hejtmana Libereckého kraje máte na starosti oblast zdravotnictví. Jak váš kraj zvládá současnou pandemii?

Opatření proti rozšiřování epidemie je v kompetenci vlády a my se musíme přizpůsobit. Krizový štáb Libereckého kraje začal fungovat relativně velmi brzy. A musím pochválit Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje, že už na konci letošního ledna svolala epidemiologickou komisi. Tam se řešilo, co bude a nebude následovat. Myslím si, že jsme byli připraveni. Bohužel, nejde úplně všechno zavřít, nejde všechno dostat do izolace. Přikláním se k názoru, že je potřeba, aby si společnost touto epidemií nějakým způsobem prošla a měla určitý typ protilátek, protože jinak se nám to vrátí na podzim, a to si nikdo z nás nepřeje.

Jak hodnotíte spolupráci s vládou? Jste spokojen s předáváním informací z centrální na krajskou úroveň?

Ze začátku to velmi skřípalo a vláda ústy svých čelních představitelů nám dávala zcela rozdílné a podivné informace, které se měnily v krátkém intervalu. Ale v této chvíli musím říct, že informace běží. Jenom se někdy sám sebe ptám, jestli ta různá doporučení a nařízení, která jsou z vlády, odrážejí reálný život v jednotlivých obcích a v jednotlivých krajích, protože někdy mi připadá, že se to vytváří v jakémsi „skleníku“, ve kterém vláda, ministři a premiér žijí. 

Vládě je vyčítáno, že reagovala se zpožděním, především u nákupů ochranných pomůcek. Jaký je váš názor?

Vláda reaguje se zpožděním, ale já bych ji nechtěl dramaticky pomlouvat. Ona zkrátka byla na tu situaci nepřipravená. Ukázalo se, že věty o tom, ať už od premiéra anebo od ministra zdravotnictví, že je dostatek ochranných pomůcek, nejsou vůbec pravdivé. Nyní dostáváme zásilky od ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví. Ale vidím v tom pochybení, protože to jde ze dvou míst, není to sjednocené. V Libereckém kraji se nám však podařilo brzy ochránit zdravotníky, ať už to je první linie v nemocnicích nebo záchranka, a ochránit domovy důchodců. Já pevně věřím, že se do zdravotnického materiálu do ochranných pomůcek zapojí daleko více český průmysl, protože to určitě bude vycházet laciněji.

Jaká je ve Vašem kraji kapacita infekčních lůžek a ve kterých nemocnicích?

Kapacita infekčních lůžek je koordinovaná, máme jedinou základnu v Liberci. Zatím to musím zaklepat, bohatě to zvládá. Vyčlenili jsme lůžka pro těžké pacienty, kde se péče centralizuje. Mohu říct, že všechny čtyři nemocnice velmi dobře na toto téma spolupracují. Máme zajištěné i záložní zařízení pro případ nakažených, ale ne dramaticky nemocných, v domovech seniorů. Pokud tedy nedojde k dramatickému nárůstu, nemáme v této chvíli velký problém. 

1.5.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů