Na dotazy portálu OZdravotnictvi.cz odpovídá prezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Ladislav Friedrich.

Jak se stavíte k rozhodnutí vlády, že zdravotní pojišťovny budou občanům proplácet 2x měsíčně PCR test a 4x měsíčně antigenní test?

Dosud bylo možné bez doporučení lékaře požádat jen o provedení antigenního testu. Nyní je možno požádat i o PCR test. Fakticky to znamená, že občané mají z veřejného zdravotního pojištění nárok na testy, kterými se mají prokazovat v některých službách, sportovních a kulturních akcích, při cestách do zahraničí apod. Významně jsme tak rozšířili rozsah veřejného zdravotního pojištění a to samozřejmě něco bude stát. Podle počtu očkovaných občanů a počtu potřebných testů k normálnímu životu a aktivitám to může být nejméně 5-6 mld. Kč. 

Minulý rok skončilo hospodaření zdravotních pojišťoven s přebytkem, dle dostupných údajů se prostředky na jejich účtech zvyšují i v průběhu tohoto roku. Kdy se naplno projeví dopad pandemie koronaviru do bilance pojišťoven?

Časová prodleva je ve zdravotnictví obvyklá, většina péče je hrazena předběžnou zálohou a konečné vyúčtování nastává až v první polovině následujícího roku. Kompenzační vyhlášky nyní tuto časovou prodlevu ještě prodloužily. Významnější mimořádné úhrady na odměny pro ambulantní zdravotníky proběhnou nyní od 31. května s doplňky cca během června. Mělo by to podle odhadů MZ znamenat pokles zůstatků o cca 12 mld. Kč. 

Následovat budou doplatky za rok 2020, které podle průběhu vyúčtování a postoje našich partnerů očekáváme zhruba v červnu a červenci. Stejně tak mimořádné náklady na epidemii v první polovině roku 2021 budou zřejmě naplno vyúčtovány až koncem letošního roku podle očekávané kompenzační vyhlášky za rok 2021 a konečné vyúčtování v polovině roku 2022. Protože ani budoucí vývoj epidemie ani operativní rozhodování vlády, pokud jde o nároky pojištěnců, nelze nyní dostatečně odhadnout, je přesnější kalkulace mimořádných nákladů velmi nejistá.

Vítáte návrat ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha? Co od něj očekáváte?

Pro zdravotnictví je rozhodně dobře, že přichází ministr, který se v situaci vyzná a může prakticky okamžitě začít věci řešit. Umí naslouchat a má snahu věci řešit. Na jakékoliv významnější systémové věci však asi před volbami již nebude příležitost.

3.6.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů