Jak hodnotíte výsledky dohodovacího řízení na rok 2020? Jak je konkrétně pocítí pacienti/pojištěnci?

Myslím, že se podařilo dosáhnout velké míry shody mezi oběma stranami skoro u všech segmentů.  Pokud počítáme i poměrně výraznou většinovou shodu i u akutní lůžkové péče, přestože formálně nebylo dohody dosaženo, jsou výsledky dohadovacího řízení rozumným kompromisem a pokud se takto dostanou do úhradové vyhlášky, umožní plátcům i poskytovatelům včas doladit smluvní vztahy pro rok 2020. Pacienti by měli pocítit především postupné změny v kompetencích praktických lékařů, zlepšené financování dětské stomatologie a komplexní gynekologie a postupné budování sítě pracovišť akutních příjmů.

 

Zdravotní pojišťovny i Ministerstvo zdravotnictví se staly terčem kritiky ze strany segmentu domácí péče a Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN). Jejich zástupci argumentují, že úhrady od pojišťoven zdaleka nepokrývají skutečné náklady na péči a zvláště v domácí péči nemohou kvůli nízkým mzdám sehnat zdravotní sestry. Jak byste na tuto kritiku reagoval? 

Bohužel AČMN a zřejmě i agentury domácí péče vsadili na to, že zde nejsou plátci a poskytovatelé, kteří musejí vzájemně respektovat své možnosti a hledat vyvážený kompromis pro všechny segmenty, ale pokoušejí se nátlakovou kampaní získat více, než stačilo pro ostatní. Pokud by těmto tlakům ministerstvo zdravotnictví ustoupilo, příště tuto taktiku může použít někdo další a seriozní dohadování se vytratí. Přitom počet agentur domácí péče i nabídka služeb roste a také u členů AČMN často klesají počty pacientů a výkonů.  Individuelní mimořádné případy zvýšených nákladů jsou pojišťovny schopny řešit, ale plošně pro mimořádné navyšování nad obvyklých 4 až 5 % proti roku 2019 důvod nevidíme.

 

Zástupci odborů i některých segmentů vystoupili z požadavkem, že by se cca polovina zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven (25 mld. Kč) příští rok rozpustit do úhrad. Předpokládáme, že s tímto požadavkem nesouhlasíte…

Máme za sebou poměrně dobré období, kdy příjmy pojistného i úhrady mohly ročně stoupat o 5 až 8 %. To umožnilo nebývalé navyšování mezd ve zdravotnictví i růst služeb. Toto období pomalu končí, ale i pro rok 2020 zajišťují dohody nárůsty úhrad o 4 až 5 %. Lépe už asi nebude, ale tak je to i docela normální. O žádnou finanční krizi podle nás nejde. Pokud by návrhy zdravotnických odborů uspěly, nestane se nic jiného, než že se jednorázově utratí veškerá (a nikoliv poloviční, protože odboráři uvádějí úplně všechny peníze včetně provozních, preventivních a dalších) rezerva, o tyto náklady se skokově a trvale zvýší výdaje na zdravotnictví a již v roce 2021 nebo 2022 bude systém opět ve finanční krizi a stát bude hledat nějaké rozpočtové navýšení. Je otázkou, zda by takové opatření bylo ve prospěch členů ostatních odborových svazů, protože na navýšení peněz ze státního rozpočtu je vždy hodně zájemců a nakonec to vždy zaplatí zaměstnanci a zaměstnavatelé.

 

Široce diskutovaným tématem je zajištění místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, zvláště v příhraničních regionech a v segmentu primární péče. Ministr zdravotnictví se pro média již vyjádřil, že zdravotní pojišťovny jsou v tomto ohledu poněkud laxní. Mohou podle Vás dělat něco více, než dělají doposud?

Obecně takovou výtku určitě přijmout nemůžeme. Všechny segmenty primární péče i lékárny mají zvláštní cenová ujednání a možnosti jak finančně podporovat provoz praxí v okrajových lokalitách. V některých ojedinělých případech se sice hledá dobré řešení jen obtížně, ale i zde se nakonec ukazuje, že problém má širší příčiny a na jeho řešení se musí spojit i místní správa, kraje, MZ a další.  Maximálně se snažíme, aby primární péče byla i nadále dobře dostupná. To, že část pacientů bude muset na složitější zákroky cestovat dál, je normální. To, že kvalitnější péče si vyžaduje specializovaná pracoviště s kvalitním vybavením, zázemím a lékaře, kteří takové výkony denně rutině provádějí je objektivní vývoj a nelze ho ignorovat. Průběžně jednáme se všemi kraji a snažíme se podpořit každý ucelený pohled na dlouhodobě funkční řešení sítě poskytovatelů.

 

22.7.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů