Pane primátore, přišel jste se záměrem stavby nové nemocnice v Praze – Letňanech, kam by se podle vás měl přemístit provoz z Nemocnice Na Bulovce. Jaký by to mělo přínos pro pacienty?

V moderní monoblokové nemocnici podle studií stůňou pacienti kratší dobu. Je to dáno například jednodušším přesouváním pacientů po vyšetřeních. Pobyty tak mohou být kratší až o 20 procent.

Vyplatila by se stavba nové nemocnice oproti opravě budov v současném areálu? Jak by Praha stavbu financovala?

Stavbu nové nemocnice musí financovat stát, jelikož státní nemocnice je příjemcem plateb ze zdravotní pojištění, jejichž součástí jsou i odpisy majetku.

Projednal jste již tento záměr s ministerstvem zdravotnictví?

Stručně jsem o tomto tématu hovořil s ministrem zdravotnictví a ten tento plán neodmítl.

Neuvažujete, jak se v minulosti plánovalo, že by město Nemocnici Na Bulovce převzalo od státu?

Stát by musel nejprve zajistit spravedlivé úhrady od zdravotních pojišťoven.

19.2.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů