Přinášíme rozhovor s profesorem Libor Grubhofferem, ředitelem Biologického centra Akademie věd ČR. Zabývá se virologií, parazitologií a molekulární biologií patogenů. Dříve působil také jako rektor Jihočeské univerzity.

Pane profesore, jaký je Váš názor na postoj nového ministra zdravotnictví, že vakcínou Sputnik by bylo možno očkovat v ČR dobrovolníky v rámci klinické studie, i přes neschválení ze strany EMA?


Považuji to celé za mimořádně nezodpovědný čin od nového ministra zdravotnictví. Ostatně s tím úmyslem vyjít vstříc Hradu se nikterak netajil už před svým jmenováním. Vakcíny jsou preventivní přípravky aplikované v zásadě zdravým jedincům a je proto nezodpovědným hazardem obcházet pravidla hry platná a respektovaná v civilizovaných zemích Evropy.


V ČR se objevují stále více nebezpečné mutace koronaviru, např. brazilská či jihoafrická. Je to podle Vás důvod měnit vakcinační strategii?


Nové varianty čínského koronaviru určitě nejsou důvodem ke změně vakcinační strategie, jsou důvodem k urychlení té stávající strategie.Současné schválené vakcíny alespoň částečně fungují na všechny nové varianty, a tak přinejmenším chrání očkované jedince před komplikovaných průběhem onemocnění či hospitalizací, když ve výsledku chrání s nižší účinností před onemocněním.


Vláda se rozhodla, že by se mělo pokračovat ve vývoji české vakcíny, v druhé fázi za čtvrt miliardy korun. Budou to dle Vašeho názoru dobře a účelně utracené prostředky daňových poplatníků?


Pokud vláda bude skutečně pokračovat v projektu české inaktivované vakcíny, budou to zmařené prostředky daňových poplatníků. Jedná se o zastaralý projekt v situaci, kdy potřebujeme osvědčené moderní vakcíny, které mohou pružně reagovat na mutace čínského koronaviru SARS-CoV-2 a případné nové varianty.

13.4.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů