Profesor Julius Špičák je přední český  gastroenterolog, působí jako přednosta Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. V letošních volbách obhájil poslanecký mandát za hnutí ANO.

Pane profesore, nejprve covidové téma. Jak v současnosti pandemie doléhá přímo na váš obor a vaše pracoviště? V jakém rozsahu se odkládá plánovaná péče? Mají lidé stále strach navštěvovat lékaře?

Je otázka, nakolik pandemie ovlivnila dostupnost a kterých z mnoha metod, které naši odbornost charakterizují. Jsou jimi endoskopické metody, které jsou většinově indikované s jednoduchou základní otázkou: Jedná se o nádor či nikoliv? Význam těchto metod tedy není nutné podrobně vysvětlovat.

Pokud jde o naše pracoviště, pokles počtu metod jsme nedovolili. Jen minimálně také poklesl počet transplantací jater, jehož programu je naše pracoviště součástí. V současné době ještě před nástupem omicronu není strach z pandemie u nemocných s jinými chorobami určující.

Jste pro povinné očkování zdravotnických pracovníků? Neobáváte se jejich odchodu a prohloubení jejich nedostatku?

Jsem pro povinné očkování celoplošně a odchodu zdravotníků se nebojím. Tyto tendence nejsou významné. 

Obhájil jste úspěšně mandát poslance, co bude osobně Vaším hlavním cílem prosazovat v poslanecké sněmovně, tentokrát z opozice?

Budu se nadále věnovat svým přirozeným agendám, tj. zdravotnickému výzkumu a zdravotnictví jako takovému. Možnost prosadit cokoliv z opozičních lavic je omezená, nadto se kompetence se vznikem nového ministra (pro vědu a výzkum – pozn. redakce) staly značně nepřehledné.     

20.12.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů