O probíhající vakcinaci a růstu nakažených koronavirem jsme hovořili s profesorem Romanem Havlíkem, ředitelem Fakultní nemocnice v Olomouci.

Nejaktuálnějším tématem je v tuto chvíli očkování proti COVID-19. Kolik osob bylo dosud naočkováno ve FN Olomouc?

Všechny dávky vakcíny, které jsme obdrželi v rámci první zásilky, byly nyní již vyočkovány. V Olomouckém kraji tak dostalo vakcínu cca 1000 zdravotníků.

Budou se ve FN Olomouc nyní očkovat i jiné skupiny než zdravotníci, např. starší, chroničtí pacienti v dlouhodobé péči? 

O očkovací strategii kraje pro další období se rozhodne během dvou nejbližších dnů v souladu s národní strategií očkování.

S jakými kapacitami pro očkování širší veřejnosti počítá FN Olomouc v průběhu roku 2021?

V první fázi bude záležet na míře zapojení praktických lékařů. Každopádně ve Fakultní nemocnici Olomouc můžeme očkovat až 1000 osob denně.

Jak se aktuálně vyvíjí počet pacientů hospitalizovaných s COVID-19?  Projevilo se rozvolnění ze začátku prosince a následně vyšší počet kontaktů o vánočních svátcích na vyšším počtu hospitalizací?

Počty hospitalizovaných covidových pacientů v posledních dnech narostly, aktuálně máme cca 130 hospitalizovaných pacientů s touto chorobou. Maximum (kolem 160 osob) bylo na konci října a pro srovnání 22. prosince loňského roku to bylo 73 pacientů.

7.1.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů