Přinášíme rozhovor s ředitelkou Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Ing. Darinou Ulmanovou, MBA.

Ing. Darina Ulmanová, MBA.

Paní ředitelko, na začátek jednu méně vážnou otázku. V čele zdravotní pojišťovny jste jediná dáma Vy. Když se sejdou šéfové všech pojišťoven, jak se mezi nimi cítíte?

Určitě se necítím být v tomto postavení diskriminována, naopak mohu v diskuzi uplatnit své zkušenosti a samozřejmě i pohled opačného pohlaví.

Pojďme na témata, která zajímají naše čtenáře. Často se na nás obracejí, že nemohou najít lékaře či čekají dlouho na vyšetření. Místní a časovou dostupnost však musí zajistit pojišťovna, pojištěnci to ale příliš nevědí. Snaží v tomto směru ZPŠ edukovat své pojištěnce?

Naše pojišťovna se především snaží, aby pojištěnci měli zajištěnou bezproblémovou dostupnost péče, jak z místního, tak z časového hlediska a myslím, že se nám to daří. Nástrojů, které k tomu využíváme je celá řada, například propracované bonifikační systémy v případě poskytovatelů primární péče či provádění auditů kvality u našeho nejvýznamnějšího poskytovatele akutní lůžkové péče.

Naše výrazné regionální působení nám také umožňuje pořádat pravidelné místní semináře s odbornou tématikou pro lékaře primární péče, kde jsou v rámci diskuze velmi často přímo sdíleny i aktuální informace k dostupnosti zdravotních služeb, které následně flexibilně využíváme v rámci nastavení naší smluvní politiky.

Ze zpráv našich čtenářů také nabýváme dojmu, že v Česku pojišťovny pokulhávají v oblasti asistenčních služeb pro pojištěnce. Např. když se na ni obrátí s tím, že nemůže najít lékaře, pojišťovna mu dá seznam, ať si je obvolá sám. Vidíte zde potenciál pro zlepšení služeb pojišťoven i jako možný prostor pro jejich konkurenci, která nyní není příliš velká?

Servis pro pojištěnce nepochybně byl, je a bude určitě vždy oblastí, kde se mohou pojišťovny od sebe odlišovat úrovní „klientské přívětivosti“, a to bez ohledu na konkrétní legislativní rámec jejich činnosti.

ZPŠ se vždy snažila být pojišťovnou, která má ke svým pojištěncům individuální přístup. Pokud budeme hovořit o situaci, kdy pojištěnec hledá lékaře, je mu z naší strany poskytnuta individuální podpora a poradenství, nikoliv pouze předán seznam kontaktů na lékaře.

Samozřejmě nám tomu napomáhá velikost naší pojišťovny a již zmíněné regionální působení nicméně i díky tomu nám jsou naši pojištěnci věrní, což v řeči čísel znamená, že z pohledu salda příchodů a odchodů pojištěnců jsme vždy figurovali mezi pojišťovnami s jeho kladnou hodnotou. Určitě není bez zajímavosti, že v případě posledních třech přestupních termínů v těchto kladných čísel skončily vždy pouze tři zdravotní pojišťovny.

České republice se často vyčítá, že zaspala v oblasti eHealth. Vyvíjí v tomto směru ZPŠ nějakou iniciativu?

V oblasti IT, včetně e-Health jsme stále aktivní, aby naše činnost a procesy nejen odpovídaly nejnovějším trendů, ale byly i o něco napřed. Tak jsme se velmi často stávali průkopníky některých novinek.

Např. jsme byli první zdravotní pojišťovnou, která komunikovala s Centrálním úložištěm elektronických receptů, a to již v roce 2011. ZPŠ je i spoluzakladatelkou Portálu zdravotních pojišťoven, který dnes využívá 5 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a s jehož pomocí jejich klienti od začátku jeho fungování odeslali téměř 25 milionů podání!

ZPŠ již od roku 2012 nabízí svým pojištěncům Kartu mého srdce, elektronického průvodce zdravím pojištěnce, což je aplikace, která obsahuje dvě desítky často unikátních a bezkonkurenčních funkcí.

Od jara letošního roku přijímáme elektronickou cestou od ošetřujících lékařů žádanky o schválení specifických druhů péče, v čemž jsme také mezi zaměstnaneckými pojišťovnami jedineční.

Dlouho se hovoří o tom, že máme v republice vysoký počet lůžek akutní péče, ale chybí a chybět budou lůžka péče dlouhodobé. Snaží se ZPŠ v regionech, kde působí, tento problém řešit?

Máte pravdu, tyto diskuse běží velmi dlouho, ale často se z nich vytrácí racionální pohled. V rámci plánování počtu lůžek či již v minulosti několikrát otevřené otázky tzv. restrukturalizace lůžkového fondu by kromě hlediska prostého počtu lůžek mělo být velmi pečlivě bráno v úvahu i hledisko kvality a bezpečí poskytované péče.

Zdravotní pojišťovny, včetně ZPŠ, nyní předkládají deficitní zdravotně pojistné plány a v příštím roce budou čerpat rezervy, i když se předpokládá ještě slušný hospodářský růst. Jaký na to máte názor? 

V oblasti úhrad za zdravotní služby musíme samozřejmě respektovat platnou legislativu, která nám při sestavování plánu na příští rok nedala jinou možnost, než rozpustit část našich rezerv.

S finančními prostředky, které máme k dispozici, se nezávisle na tomto konkrétním legislativním nastavení snažíme stabilně zacházet co nejobezřetněji, s péčí řádného hospodáře, abychom i v případě výraznějšího poklesu výkonu ekonomiky mohli garantovat bezproblémové zajištění péče pro naše pojištěnce a pro naše smluvní poskytovatele byli pořád stabilním finančním partnerem. To je náš prvořadý cíl a naší pojištěnci se nemusí obávat, že bychom se o ně nepostarali.

29.11.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů