S docentem Šmuclerem, prezidentem České stomatologické komory (ČSK), jsme hovořili o tom, jak se podzimní vlna COVID-19 projevuje v ordinacích zubních lékařů.

Můžete porovnat situaci při první vlně koronaviru na jaře a nyní, co se týče obav pacientů chodit na vyšetření k zubním lékařům?

Obavy pacientů jsou mnohem menší, už mají z koronaviru rozum. Vědí, koho ohrožuje a koho ne, mnozí už ho prodělali. Máme ale velké výpadky dané karanténami, v kterých často uvízne lékař či pacient, a to opakovaně. To citelně zasáhlo ekonomicky stomatologii (nejvíce po lázeňství) a prodloužilo čekací doby o měsíce.

Lze pozorovat důsledky odkládání vyšetření při jarní vlně? Tj., že lidé nepřišli do ordinací včas a jejich problém se zhoršil?

U nás to nejde posoudit tak přesně jako v onkologii, kde vidíte, že odsunutím kolonoskopie je z T2 nádoru nádor T3… Záleží i na stupni hygieny pacienta. Jsme obor s nejvíce plošným zásahem do populace. I malé procentuální navýšení komplikací jsou velká absolutní čísla. A ta vidíme.

Eviduje ČSK počty, či existují odhady, nakažených zubních lékařů, kteří musí být v karanténě a nemohou vykonávat své povolání?

My se snažíme situaci mapovat a počet takových lékařů je malý. Česká republika nemá reálná data o postižení zubních lékařů, ale všechny ostatní země v EU ano a udělala se studie, která potvrdila náš pocit. Zubní lékaři mají nemocnost asi 1 %. 

Jak si tak nízké číslo vysvětlujete?

Je to velmi málo nejenom ve srovnání se zdravotníky ale i  s průměrem populace. Je to asi kombinace zkřížené imunity, přísnějších opatření a drilu zubních lékařů na infekční prostředí. V některých zemích dotrasovali místa infekce. Hodně přes 90 % bylo i tak z domova, nikoli z ordinace. Ukazuje se, že zvítězit nad koronavirem je vlastně docela snadné.

24.11.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů