Hejtman Čunek chce postavit zcela novou krajskou nemocnici místo opravy té současné ve Zlíně. Souhlasíte s tímto záměrem? Pokud ne, z jakého důvodu?

Umím na to zodpovědně odpovědět pouze v rovině financí, tedy že nesouhlasím s novou nemocnicí v takovém rozsahu, jak je navržena, neboť na to nemá kraj peníze a nová nemocnice si na splátky úvěru nevydělá. Navíc jsem ještě neviděl projekt, jak vše udělat v nemocnici stávající, místo toho existují akorát zdůvodnění, proč to ve stávající nemocnici realizovat nelze. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Baťova nemocnice je symbolem Baťova Zlína, takže citová vazba na tento objekt je pro Zlíňáky logicky silná. A to je třeba jedna z věcí, na které ohled nebere nikdo.

Hejtman uvádí, že by několik miliard mohl získat ze státního rozpočtu. Je to vůbec reálné v době, kdy se hledají ve státním rozpočtu úspory?

V žádném rozpočtu kraje na budoucí léta taková možnost (že bude nemocnice financována ze státního rozpočtu) zapracována není, takže se počítá s financováním z krajských peněz. Pokud stát zaplatí 6 mld., pak mějme novou nemocnici, taková situace je však zcela nereálná, neboť stát již letos musel rozpustit do rozpočtu 30 mld. z Fondu národního majetku, aby zakryl reálný letošní deficit.

Většinu nákladů na výstavbu chce hejtman pokrýt úvěrem. Je vůbec reálné tak velký úvěr pro kraj splatit? Nezatíží splátky úroků příliš krajský rozpočet?

Pan hejtman všude uvádí, že úvěr bude splácen z nájmu, který bude nemocnice platit kraji. Taková skutečnost však není kalkulována v krajském rozpočtu. Proč? Odpověď je jednoduchá, nemocnice nebude mít větší počet perzonálu, tím také nebude realizovat vyšší počet zdravotních výkonů. Nemocnice tedy nebude mít více peněz, než má nyní. A v současnosti nemocnice sice generuje zisk, ale pořád má ještě velké množství závazků vůči svým dodavatelům z minulosti, které z tohoto zisku musí platit. Jednoduše řečeno, nemocnice tedy nebude mít peníze na to, aby nájem platila. Pokud si na tuto nemocnici kraj půjčí 3 mld. Kč se splatností 20 let, jak proklamuje hejtman, bude každý rok potřebovat pouze na splátky jistiny bez úroků 150 mil. Kč. Na to prostě kraj nemá.

Stávající management si myslí, že tuto situaci vyřeší tím, že provede fúzi všech stávajících nemocnic (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín) do jednoho celku, takže ten nájem bude splácen z výkonů a zisku ostatních nemocnic. Prostě ty ostatní nemocnice budou platit za nemocnici krajskou. Avšak ani taková fúze nám nezaručí, že nebude ohrožena zdravotní péče, ba právě naopak. Pokud by měla platit nájem pouze nemocnice ve Zlíně, pak by byla ohrožena zdravotní péče pouze v ní, pokud však dojde k fúzi všech okresních nemocnic, bude ohrožena splácením dluhů za novou nemocnici zdravotní péče v nemocnicích všech.

Ze všech výše uvedených skutečností plyne, že bude muset splácet úvěr kraj. Kraj na výstavbu nemocnice bude muset kromě přijetí úvěru vyčerpat i všechny své rezervy , takže kraj nebude moci řešit žádné nenadálé situace vyžadující finanční investice. Zlínský kraj se tak dostane do situace, kdy po dobu 20 let nebude mít na žádné investice.

Ale realita je ještě horší, neboť bankovní úvěry se poskytují max. na 15 let a hlavně cena 6 miliard byla stanovena na základě předběžné studie podle zastavěného objemu. Ale skutečný rozpočet podle projektové dokumentace bude zcela jistě vyšší. Taková je realita vždy. Pokud je investorem stát nebo hlavní město Praha, výkyv dvou, tří miliard u investice rozpočet nezničí. Ale náš kraj je jeden z nejmenších a nemůže si to dovolit to, co jeho větší a bohatší „sourozenci“. Bez financování státem novou nemocnici prostě stavět nemůžeme.

Podle názorů, především z řad odborových svazů, jsou větším problémem kraje personální otázky, např. nedostatek zdravotních sester. Souhlasíte?

Ano, to je další rovina, která je problematická. Způsob, jakým kraj v čele s hejtmanem jedná se svými odpůrci, zejména situace, kdy racionální debatu nahradil konfrontací typu „každý, kdo nechce novou nemocnici, je nepřítel občanů“ rozdělil stávající perzonál a poštval lidi proti sobě. Místo kooperace třídní boj. Taková situace samozřejmě nenapomáhá stabilizaci perzonálu a už vůbec ne nárůstu stávajících pracovníků. Prostě za stávající situace v nemocnici nelze počítat s tím, že se do nemocnice „pohrnou“ noví zaměstnanci. Nedostatek zdravotních sester tedy nová nemocnice neodstraní, pokud bude mít nová nemocnice finanční problémy, naopak tento problém ještě prohloubí.

Závěrem bych chtěl říci, že prvně je třeba zajistit dostatečné financování a podle množství peněz koncipovat budoucí kroky, zda provedeme opravu stávající nemocnice, stavbu nové a to najednou nebo na etapy, dle financí i rozhodnout, zda bude na novém místě nebo na místě stávajícím. Zatím nemáme finance ani na jedno.

22.3.2019


Další články

Na přehled všech rozhovorů