Radního pro zdravotnictví Jihomoravského kraje, Milana Vojty, jsme se ptali na aktuální problémy při řešení pandemie koronoviru a na využitelné kapacity na jihu Moravy.

Jak hodnotíte spolupráci s vládou v současné epidemii koronaviru? Jste spokojen s úrovni informovanosti, tj. předáváním informací z centrální na krajskou úroveň?

Spolupráce a informovanost běží, ale samozřejmě je znát, že situace je v mnoha ohledech složitá. Ničemu podobnému jsme v uplynulých desítkách let nemuseli čelit a na připravenosti státu je to znát. Vyhodnocení této krize a stanovení jasných postupů, kompetencí a opatření, od vedení státu, přes zdravotnická zařízení, samosprávy až po občany, považuji za prvořadý úkol ihned poté, co se podaří současnou situaci stabilizovat.

Kritici vlády uvádějí, že vláda reaguje se zpožděním, např. v oblasti nákupů ochranných pomůcek pro zdravotnický personál. Jaká je v této oblasti situace ve Vašem kraji?

Podle mě činí vláda kroky, které jsou adekvátní situaci, a činí tak na základě relevantních informací, které má k dispozici. Některá opatření byla učiněna v předstihu před ostatními státy v regionu, které je realizovaly až po nás. Přerušení leteckých spojení s rizikovými zeměmi, nařízení povinné karantény, zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb nebo uzavření škol podle mě přišly vždy víceméně ve správný čas a i když nejprve byla v počátku kritizována jako příliš radikální, tak se jejich adekvátnost následně prokázala.

Nedostatek ochranných pomůcek na trhu samozřejmě vznikl a je to logické, samozřejmě jsme jej pocítili, nicméně se nám doposud daří se se situací vyrovnat a aktuálně čekáme na dodávku ochranných pomůcek ze strany ministerstva zdravotnictví, které kraj bude dále distribuovat směrem k zdravotnickým záchranným službám, krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení) praktickým lékařům a PLDD, ambulantním specialistům, stomatologům, lékárníkům poskytovatelům sociálních služeb.

Je také otázkou do budoucna, zda se v tak velké míře spoléhat na produkci OOP z Asie a rozhodně potřebné je vytvořit rozsáhlé skladové zásoby, které budou využity v budoucnu v krizových situacích, jako je tato. O tom, že přijdou, nepochybuji.

Opatření proti rozšiřování epidemie jsou v kompetenci vlády, v čem může pomoci a co může udělat kraj?

Podílíme se na realizaci opatření stanovených bezpečnostní radou státu, ministerstvem zdravotnictví a dalšími složkami státu. Pravidelně zasedá bezpečnostní rada kraje, která koordinuje kroky z úrovně kraje. Prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a krajských nemocnic se podílíme na zajištění péče o obyvatelstvo a opatření nebo koordinačních kroků, které podnikáme, je celá řada.

Jaká je ve Vašem kraji kapacita infekčních lůžek a ve kterých nemocnicích?

Nemocnice Znojmo, p.o. – 15 lůžek

Nemocnice Kyjov, p.o.     – 30 lůžek

Nemocnice Břeclav, p.o. – 30 lůžek

Fakultní nemocnice Brno – 97 lůžek pro dospělé, 50 pro děti

19.3.2020

Text: ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech rozhovorů