Na severu Moravy je nyní nejvážnější epidemiologická situace. Hovořili jsme o ní s docentkou Zuzanou Čermákovou, náměstkyní ředitele pro léčebnou péči Fakultní nemocnice Ostrava.

Jak se prudký nárůst pacientů s koronavirem dotýká ostravské fakultní nemocnice? Zvýšil se počet hospitalizací?

K nárůstu pacientů začalo docházet zejména od druhého dubnového týdne, kdy se postupně počet hospitalizovaných navýšil na rekordních 45 v jednom dni, z toho počet covid pozitivních pacientů dosáhl v tento den 30. V průběhu května ještě vysoký počet pacientů přetrvával, až v posledních květnových dnech docházelo k poklesu. V červnu se denní počty hospitalizovaných pacientů pohybovaly v průměru okolo 25 pacientů, nejvyšší denní počet byl 33, přičemž 10 pacientů bylo covid pozitivních.

K 9. červenci je ve FN Ostrava v souvislosti s covidovou infekcí hospitalizováno celkem 23 pacientů, z toho je 19 covid pozitivních a u 4 čekáme na výsledky testů. Celkově bylo dosud ve FN Ostrava v souvislosti s koronavirem hospitalizováno 675 pacientů, z toho přes 145 bylo covid pozitivních.

Jak hodnotíte spolupráci mezi krajem, krajskými nemocnicemi a Vaši fakultní nemocnicí v době pandemie?

V průběhu pandemie se pravidelně scházel na Krajském úřadě MSK krizový štáb, kde byli zástupci všech zainteresovaných stran. Jednání byla věcná, řešily se akutní záležitosti, zajištění provozu zdravotnických zařízení, testování, dodávky ochranných pomůcek, atd. Spolupráce byla velmi dobrá, na profesionální úrovni.

Co se týká úlohy Fakultní nemocnice Ostrava v kraji v době pandemie, tak naše role vždy byla a je v Moravskoslezském kraji nezastupitelná. Jsme největším státním zdravotnickým zařízením v regionu, máme samostatnou Kliniku infekčního lékařství. Zmíněný počet pacientů, o které jsme doposud v souvislosti s pandemií pečovali, jistě hovoří sám za sebe. Když je potřeba, fungujeme také jako spádová nemocnice celého regionu pro covid pozitivní psychiatrické pacienty.

Jako jedni z prvních jsme na počátku pandemie vysílali k pacientům výjezdovou sestru a zřídili jsme mobilní i stacionární odběrová místa pro odběry stěrů u pacientů k testování. 

Ty nejtěžší případy covidové infekce, kdy pacient například potřebuje i napojení na mimotělní oběh, tzv. ECMO, přebírá za celý region naše Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Dvěma covid pozitivním pacientům jsme již podávali remdesivir. Díky iniciativě našeho Krevního centra byla 11 pacientům také podána rekonvalescentní plazma.

V době nouzového stavu se odložily neakutní zákroky. Povede se je nyní „dohnat“? Mají lidé nyní vůbec zájem svůj zdravotní stav řešit, nebo raději kvůli zhoršené situaci v kraji opět zákroky odsouvají?

Odložených neakutních zákroků za dobu nouzového stavu byla zhruba tisícovka. Je pravda, že po obnovení plného provozu někteří pacienti odkládali řešení svého zdravotního stavu, ale my věříme, že do září téměř všechny odložené výkony zvládneme.

10.7.2020

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů