Přinášíme rozhovor na aktuální téma se Zorjanem Jojkem,  předsedou Sdružení ambulantních specialistů ČR.

Jako jeden ze zástupců zdravotnických sdružení jste se obracel na vládu, aby nedošlo k plošnému navýšení tarifní složky platů zaměstnanců v lůžkové péči o 10 %, jak požadují odbory. Nakonec by se mělo zvyšovat o 6 %. Jak vnímáte toto rozhodnutí?

Přejeme všem kvalitním a pracovitým lidem ve zdravotnictví, aby byli co nejlépe zaplaceni. Ale aby to bylo právě za tu práci, ne jen  za to, že do ní ráno přišli. Naším, myslím, v dopise premiérovi jasně formulovaným požadavkem bylo, aby nevyhověl odborům a prezidentu ČLK v tom, že k navýšení má dojít jen v platových tarifech jen státních zaměstnanců ve zdravotnictví, ale aby dal, má-li je, peníze všem segmentům. A to se také stalo. Nakonec je to i více peněz, než žádaly odbory. Není to jen 7% meziroční navýšení, ale skoro 9%. A všem. Z tohoto pohledu jsem velmi rád, že jsme toho svou aktivitou dosáhli. Pokud bychom mlčeli, přišly by ostatní segmenty zkrátka.

Je zřejmé, že po tomto rozhodnutí bude muset směřovat do lůžkové péče více peněz, než s čím počítal původní návrh úhradové vyhlášky. Jak se to dotkne ambulantního segmentu a co budete požadovat?

Konečné rozhodnutí MZ, jak bylo domluveno na Radě poskytovatelů 5.10.2021, je takové, že dojde k úpravě úhradových mechanizmů ve všech segmentech tak, aby bylo navýšení úhrad mezi lety 2021 a 2022 skoro 9 %. Pro ambulantní specialisty by to mělo znamenat přiměřené navýšení hodnot bodů a koeficientu v úhradovém vzorci. Pokud to tak opravdu dopadne – musíme si počkat na konkrétní text úhradové vyhlášky MZ – bude to de facto z významné části vyhovění našim připomínkám, které jsme vůči původnímu návrhu té vyhlášky měli. To, že se to bude týkat nejen ambulantních specialistů, ale všech, mi dělá radost.

Podle odborů je nutné výrazné plošné navýšení platů, aby zdravotníci neutíkali do zahraničí, nebo z oboru. Jaký na to máte názor?

To, že mají zdravotníci u nás nižší osobní příjem, než např. v Německu, je jistě jedním z významných faktorů, který  vede k tomu, aby si část z nich raději hledá práci na západ od našich hranic. I když jistě ne jediným. S odbory bych ale v duchu výše napsaného nesouhlasil v tom, že to navýšení musí být plošné. Upřednostnil bych, aby byl systém nastaven tak, aby umožňoval dobře zaplatit (t.j. klidně na úrovni SRN) erudici, kvalitu a množství odvedené práce. Ne jen přítomnost na pracovišti.

11.10.2021

Text: Ondřej Zavadil


Další články

Na přehled všech rozhovorů