VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

OZP

Oborová zdravotní pojišťovna

VoZP

Vojenská zdravotní pojišťovna

RBP

RBP zdravotní pojišťovna

ZPŠkoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda