Nedostatek lékařů se má v budoucnosti prohlubovat s tím, jak se zvyší jejich průměrný věk a budou odcházet do penze. Klíčové opatření, jak tomu zabránit, připravili ministři školství a zdravotnictví. Jádrem opatření je navýšení kapacity lékařských fakult o 15 %, což bude stát v desetiletém horizontu necelých 7 mld. Kč.

Lékař/ilustrační foto

Materiál obou ministrů se nyní nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Pokud jej vláda schválí, vysoké školy obdrží hned první rok dodatečných půl miliardy korun. Příspěvek se bude postupně navyšovat až na 700 mil. Kč ročně. Velká část z něj má sloužit na zvýšení platů lékařů-pedagogů, kteří si nyní vydělají jen zhruba polovinu toho, co jejich kolegové v nemocniční lůžkové péči.

Tyto peníze umožní zvýšit počet přijímaných studentů z dnešních 1900 na 2185. V modelovém propočtu se uvažuje stejné procento neúspěšných studentů, jako v současnosti. Lékařské fakulty by mělo proto opouštět asi o 200 absolventů více, než v roce 2017 (1170). Vzhledem k šestileté délce studia medicíny se opatření logicky projeví až na konci tohoto období. Za deset let tak opatření „vytvoří“ 1000 nových lékařů.

Oba ministři, tvůrci materiálu, jsou si však vědomi, že část těchto studentů odejde do zahraničí. Počet nových úvazků v českém zdravotnictví bude z tohoto důvodu nižší. Již v nynější době, kdy u nás vystuduje cca 1200 občanů ČR a dalších 170 občanů jiných států, získává české zdravotnictví pouze kolem 900-950 úvazků. Jak zvýšit procento absolventů, kteří z naší republiky neodcházejí, ovšem tento materiál neřeší.

24.8.2018

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv