Vláda přislíbila nemocnicím a lékařským ordinacím kompenzaci vyšších nákladů, které jim vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru. Své sliby se nyní snaží plnit. Jedním z příkladů je nová úhrada 100 tisíc Kč za provoz odběrového centra pro testování na onemocnění COVID-19.

Tuto částku navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v předloze tzv. kompenzační vyhlášky, která nyní prochází připomínkovým řízením. Pokud vyhláška nabude účinnosti, nahradí tak původní úhradovou vyhlášku na rok 2020, která však s pandemií vůbec nepočítala. Podle úhradové vyhlášky posílají zdravotní pojišťovny peníze zdravotnickým zařízením.

Zmíněných 100 000 Kč by měl obdržet měsíčně každý poskytovatel zdravotních služeb, pokud své odběrové centrum v daném kalendářním měsíci provozuje aspoň 10 pracovních dní. Na zmíněné částce se budou podílet všechny zdravotní pojišťovny podle svého podílu na počtu pojištěnců v konkrétním okrese. 

Nejde ovšem o kompenzaci všech nákladů s odběrovým centrem. Na jiném místě vyhláška stanoví jinou úhradu, a to za samotný výkon odběru biologického materiálu v souvislosti s testováním na onemocnění COVID-19. Očekává se, že nová vyhláška bude účinná od 1. července, úhradu však přizná zpětně od vypuknutí pandemie. 

15.6.2020

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články

Na přehled všech zpráv