Dárci krve a plazmy jsou stále potřeba!

Lidská krev hraje v současné medicíně významnou roli. Přestože spotřeba krve stoupá, dárců je naopak nedostatek. Protože ale krev stále nedokážeme uměle vyrobit, jediným možným způsobem, jak ji získat, je ta od dárců. Je nezbytná při řadě operací, úrazech či otravách. Vyrábějí se z ní léky a její složka – plazma se v době pandemie ukázala jako účinná i při léčbě covidových pacientů.

Krev je životodárná tělesná tekutina. Zdravý dospělý člověk jí má v těle zhruba 5 litrů. Počátky krevní transfuze se objevují již v raném novověku, zásadními se staly ale až objevy krevních skupin a Rh faktoru v 1. pol. 20. století. Právě ty otevřely možnosti darování krve bez rizika, že v těle příjemce dojde k nepříznivým reakcím. Dnes díky tomu můžeme darovanou krví zachraňovat tisíce životů.

Dárce plazmy po covidu

Důležitá role darované krve v léčbě nemocných se potvrdila i v průběhu pandemie covid-19. Jednou z účinných léčebných metod se pro pacienty ve vážném klinickém stavu ukázalo podání plazmy s protilátkami od dárců, kteří již covid-19 prodělali. Přestože se situace kolem pandemie aktuálně stabilizuje, poptávka po plazmě od těchto lidí je stále velká, plazmu je totiž možné uchovat až tři roky. Plazmu mohou darovat všichni pacienti, kteří překonali covid-19 s klinickými příznaky, ideálně 14 dní po uzdravení, kdy je u nich hladina protilátek ještě vysoká.

Kdo může darovat krev

Dárcem krve se může stát každý ve věku od 18 do 65 let s minimální hmotností alespoň 50 kg, pokud netrpí žádným vážným ani chronickým onemocněním a neužívá některé léky. Ženy mohou krev darovat 3x a muži až 4x ročně, přičemž minimální interval mezi odběry by měl být alespoň 10 týdnů. Krev je možné darovat na transfuzních stanicích v okresních městech. Dárci mají v den odběru nárok na pracovní volno i občerstvení po odběru a mohou si rovněž snížit základ daně z příjmu. 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) pro své pojištěnce připravila řadu motivačních bonusů, které v poslední době rozšířila o příspěvky pro prvodárce i dárce plazmy, kteří prodělali covid-19. V letos nabízí nově i tisícikorunový příspěvek pro prvodárce na pravidelné sportování či například na nákup vitamínů. Systém bonusů ZP MV ČR je určen bezpříspěvkovým dárcům od 18 do 65 let. Ti si pak dle počtu odběrů mohou zažádat o finanční příspěvky od 250 až do 5000 Kč. Nejvyšší příspěvek je možno čerpat na lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Podrobné informace o příspěvcích jsou uvedené na webových stránkách pojišťovny www.zpmvcr.cz.

14.6.2021

zdroj: ozdravotnictvi.cz


Další články

Na přehled všech zpráv