Rukama klinického logopeda projde spousta předškolních i školních dětí.  S poruchami řeči ale někdy bojují i dospělí. Mnozí z nich tento problém nikdy nekonzultovali s odborníkem, klinický logoped přitom dokáže diagnostikovat a ovlivnit poruchu komunikace, jazyka a řeči i v dospělém věku – občas dokonce snadněji než u dětí. Zvýšit povědomí o profesi klinického logopeda a přinést informace o možnostech pomoci lidem s poruchou řeči, je cílem Evropského dne logopedie. Ten každoročně připadá na 6. března.

Kliničtí logopedi se zabývají poruchami komunikačních schopností u lidí v každém věku. U některých dospělých mohou přetrvávat vady, které se nepovedlo vyřešit v dětství, jako jsou nesprávně tvořené hlásky, tzv. patlavost, dále pak poruchy tempa či koktavost. Mnoho  problémů lze  v dospělosti vylepšit lépe a rychleji, protože dospělý člověk se dokáže nejen více soustředit, ale i porozumět instrukcím odborníka. Zopakování návštěvy u logopeda v dospělosti tedy není zbytečné. Obzvlášť pokud vada řeči sociálně handicapuje.

Někdy se řečové problémy objeví poprvé až v dospělosti nebo ve stáří – například po úrazu, cévní mozkové příhodě nebo při demenci. Pak mohou vznikat poruchy porozumění a verbálního vyjadřování či motorická porucha řeči. Klinického logopeda lze v pozdějším věku vyhledat třeba i tehdy, pokud je člověk nespokojen se svým rétorickým projevem. Ten totiž souvisí se správným dýcháním, artikulací, intonací nebo logickým členěním vět.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR do svého Fondu prevence zařadila finanční podporu na vyšetření u klinického logopeda. Příspěvek na toto vyšetření, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, mohou od letoška využívat jak děti, tak dospělí. U dětských pojištěnců  lze žádat o 1 500 Kč, u dospělých o 500 Kč.

6.3.2021

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv