Nedostatek praktiků v některých regionech naší republiky vedl Ministerstvo zdravotnictví ČR ke zřízení nového dotačního titulu. Podle výsledků za rok 2016, které má portál ozdravotnictvi.cz k dispozici, však zatím příliš nepomáhá.

Praktický lékař/ilustrační foto

Primární péče v ČR se potýká s rostoucím věkem. Více jak 55 % lékařů přesahuje stáří 55 let a jejich mladým, začínajícím kolegům se do odlehlých oblastí stěhovat či dojíždět příliš nechce. Určité motivační prvky přináší úhradová vyhláška. Jedná se např. o dorovnání kapitační platby (na jednoho pacienta v kartotéce) od zdravotních pojišťoven v případě nízkého počtu pacientů a v oblastech, kde by mohlo dojít k omezení dostupnosti služeb praktického lékaře.

Podle Ministerstva zdravotnictví však tyto vyšší úhrady dostatečně nepokrývají počáteční výdaje spojené se vznikem nové praxe. Proto v loňském roce zřídilo „Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů“. Až čtvrt milionu korun činí příspěvek na vybavení ordinace, další čtvrtmilion mohou lékaři získat na mzdu zdravotní sestry.

Na program bylo pro rok 2016 vyčleněno 5 mil. Kč, vyčerpala se z něj pouze desetina. Dvě dotace po 250 tisících korun směřovaly na zřízení dvou lékařských praxí, a to v Brandýse na Labem a ostravské Porubě. Z programu tedy mohl být podpořen vznik dalších 18 praxí. Neutracené prostředky nepropadají státnímu rozpočtu, ale zůstávají Ministerstvu zdravotnictví k dispozici ve formě tzv. nároků.

Je potřeba, aby ministerstvo analyzovalo, proč o tyto peníze neměli mladí praktičtí lékaři zájem. Zda program není příliš administrativně náročný, nebo podmínky nejsou vhodně nastaveny. Nebo zda by veřejné prostředky nemohly být použity efektivněji pro jiný účel a zakopaný pes nezájmu mladých praktiků o odlehlé oblasti leží úplně jinde.

6.3.2017

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv