Již po osmnácté v Praze odstartoval Prague Selective, největší mezinárodní vzdělávací program pro budoucí lékaře a jediný český program zařazený do mezinárodního katalogu International Health Medical Education Consortium Catalogue. Letos Praha přivítala devadesát zahraničních studentů medicíny. Programu se účastní sedm významných pražských nemocnic, Poliklinika na Národní a více než třicet předních českých lékařů.Spolupráce lékařů/ilustrační foto

Po dobu tří týdnů se budou studenti učit tu nejlepší českou medicínu od lékařských kapacit, jako jsou například v ortopedii prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA, v dermatologii prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., v chirurgii prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., v neurologiii doc. Martin Bojar, CSc., či doc. MUDr. Pavel Kršek, M.D., Ph.D. Studenti se stanou aktivní součástí lékařských týmů pečujících o ambulantní dospělé i dětské pacienty, o hospitalizované v nemocnicích a budou přítomni operačním zákrokům.  O výhodách a nevýhodách různých zdravotních systémů používaných ve světě budou diskutovat s MUDr. Martinem Janem Stránským, M.D, FACP, ředitelem Prague Selective a mezinárodně uznávaným expertem v oblasti zdravotních systémů.

„Skutečně dobrému lékaři nestačí ke stanovení správné diagnózy a postupu léčby jen jeho medicínského znalosti, a to ani po mnoha letech praxe. Musí mít rovněž jedinečný způsob myšlení a porozumění s pacientem, který mu dovolí nahlédnout i tam, kam jej pacient – ať už vědomě či nevědomě – nepustí. V rámci Prague Selective dostanou medici jedinečnou možnost to vidět a zažít v podání jedněch z nejlepších lékařů, kteří v české metropoli pracují. Právě proto je program nabízen primárně studentům prvních a druhých ročníků, kteří si teprve osvojují základní znalosti a hodnoty své profese,“ konstatoval MUDr. Martin Jan Stránský. „Kromě samotného vzdělávání je Prague Selective vizitkou vysoké úrovně mnoha českých lékařů, kteří doma i ve světě dosahují na poli vědy i praktické medicíny velkých úspěchů. I to je důvodem, proč je o stáže v Praze každoročně velký zájem,“ připomenul ředitel Prague Selective.

Poslední den programu studenti absolvují písemnou a ústní zkoušku. Po jejím úspěšném složení získají certifikát a dva kreditní body z těch, které jsou předepsány konkrétní vysokou školou.

Stáže budou studenti absolvovat v Dermatovenerologické klinice Nemocnice Na Bulovce, na pracovišti Leksellova gama nože v oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce a na Chirurgické klinice 1 LF UK a Thomayerovy nemocnice. Ve Fakultní nemocnice v Motole pak projdou studenti pediatrickou klinickou, neurologickou klinikou a klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie. Po druhé v historii pak Prague Selective navštíví Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. FN Královské Vinohrady pak studentům nabídne pohled do života na dětském oddělení a anesteziologii a resustitaci a Ústřední vojenská nemocnice na infekční kliniku.

Letošního programu se zúčastní studenti významných fakult z USA a Portorika, Austrálie.

Prague Selective absolvovalo od roku 1998 bezmála 1800 studentů z celkem 49 lékařských fakult světa. Ti se rekrutovali nejčastěji ze Spojených států amerických, ale také z  Indonésie, Puerto Rica, Kanady, Anglie, Holandska, Austrálie, Ukrajiny a  Tasmánie. Podrobné informace o  programu najdete na www.pragueselective.com.

13.7.2015

zdroj: MUDr. M. J. Stránský vydavatelství, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv