Odborné lékařské společnosti spouštějí kampaň Čas je mozek. Jejím prostřednictvím chtějí informovat laickou veřejnost o příznacích mozkové mrtvice. Pro vyléčení pacientů je totiž zásadní, aby se jim dostalo pomoci včas. Kampaň, za níž stojí Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti a Česká společnost intervenční radiologie, byla představena tento týden na tiskové konferenci.

Mozek/ilustrační foto

Podle odborníků je nejčastějším problémem léčby pozdní příjezd pacientů do nemocnice. Závažnost následků se přitom s ubíhajícím časem rychle zvyšuje. Standardní nitrožilně podávanou trombolýzou je možné cévní mozkovou příhodu efektivně léčit do 4,5 hodiny po objevení prvních příznaků. Při nejnovější metodě, mechanické trombektomii, je tento interval šestihodinový.

Lékaři v rámci kampaně informují veřejnost o třech hlavních příznacích mozkové mrtvice – poklesu koutku, ochrnutí končetin a poruše řeči. Stačí jeden z nich, aby bylo nezbytné okamžitě volat záchranku. Pokles koutku mohou lidé ověřit tak, že nemocného nechají se usmát nebo vycenit zuby. Varující je, když se jedna strana úst hýbe méně. Hybnost končetin je možné otestovat předpažením pacienta po dobu sekund. Jakmile jedna ruka poklesne, značí to problém. Při snaze komunikovat mají pak lidé zhodnotit, zda pacient rozumí a zda je jeho řeč srozumitelná a plynulá. Jakýkoliv problém, znovu vyžaduje okamžitou pomoc.

Pokud nejsou příznaky mrtvice paralyzující, lidé je nepoznají nebo je podceňují, uvedl Aleš Tomek, předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Když se lidé snaží z potíží takzvaně vyspat, ráno může být jejich mozek nevratně poškozen. „Právě proto jsme se rozhodli podpořit informovanost laické veřejnosti, díky které pacienti správně rozpoznají příznaky a včasným příjezdem na specializované pracoviště zvýší své šance na přežití a uzdravení,“ uvedl Tomek.

Systém péče o pacienty s mrtvicí je v ČR tvořen třemi stupni – Centry vysoce specializované cerebrovaskulární péče, Centry vysoce specializované péče o pacienty s iktem a ostatní lůžková zařízení akutní péče. Tato centra jsou rozmístěna rovnoměrně po celé republice.

V patnácti ze zhruba čtyř desítek center lékaři běžně provádějí trombektomii, což je nejmodernější postup léčby mrtvice. Intervenční radiolog při něm pomocí malého aparátu odstraní sraženinu z tepny a obnoví zásobení mozku krví. „Jedná se o velmi precizní zákrok, který probíhá za neustálé monitorace pomocí nejmodernějších zobrazovacích metod,“ uvedl Miloslav Roček, předseda České společnosti intervenční radiologie. Loni bylo touto metodou v ČR léčeno 576 pacientů.

11.9.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv