Část lidí s vysokým krevním tlakem se může zcela vyléčit. Zjistit příčinu vysokého krevního tlaku a případně ji odstranit dokážou lékaři podle MUDr. Ondřeje Petráka z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. lékařské fakulty UK asi u 5 % pacientů. Vysoký krevní tlak patří v ČR k jedněm z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Podle epidemiologického šetření postihuje hypertenze asi 40 % lidí ve věku mezi 25 a 64 lety. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se loni s touto diagnózou léčilo 1,97 milionu lidí, za deset let se jejich počet zvýšil zhruba o čtvrtinu.

Většina lidí má takzvanou primární hypertenzi, u které lékaři nedokážou zjistit příčinu. „Hraje zde roli řada faktorů jako je životní styl, stravování včetně příjmu kuchyňské soli v potravě, pohybová aktivita, kouření a příjem alkoholu. V neposlední řadě i neovlivnitelná dědičná predispozice. Máme v ambulancích celé rodiny s výskytem vysokého krevního tlaku,“ řekl Petrák, který působí v centru pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze ve VFN. Zatímco u žen se výskyt vysokého krevního tlaku od roku 2000 příliš nemění, u mužů mírně vzrůstá. Lékaři předpokládají, že je to kvůli tomu, že mají muži méně pohybových aktivit a naopak více pijí alkohol.

Asi u pěti procent lidí s vysokým tlakem dokážou lékaři zjistit příčinu, toto onemocnění pak označují jako sekundární hypertenzi. „Zdá se to možná jako malé číslo, ale pokud vezmeme v potaz, jak časté je hypertenze onemocnění, dostaneme se k nemalému číslu,“ poznamenal Petrák.

Sekundární hypertenze může být podle Petráka způsobena například nemocí ledvin, ledvinných tepen, poruchou funkce nadledvin, mezi příčinami ale mohou být opakované zástavy dechu během spánku, takzvaná spánková apnoe. V praxi se na tyto případy podle Petráka moc nemyslí a může dlouho trvat, než je u pacienta stanovena správná diagnóza. Nejlepších výsledků léčby dosahují lékaři u forem, které mají hormonální příčinu a které mohou řešit odstraněním postižené nadledviny. V tomto případě je možné pacienty zcela vyléčit.

Mezi příznaky nebo nálezy, které mohou na sekundární vysoký tlak ukazovat, patří například opakovaně nízké hladiny draslíku v krvi. „Nebo pacienti se záchvatovitými obtížemi jako je pocení, bolesti hlavy a bušením srdce spojené se vzestupy krevního tlaku. Dále by měli vzbudit podezření hubení diabetici druhého typu se náhlými vzestupy krevního tlaku,“ doplnil Petrák. V takových případech by měli praktičtí lékaři poslat pacienta na odborné vyšetření. Specializovaná centra zaměřená na podrobnou diagnostiku a léčbu vysokého tlaku jsou v Praze, Brně, Hradci Králové, Olomouci a Plzni.

Sekundární hypertenze se podle Petráka často týká mladších lidí. „V čím mladším věku je diagnostikována hypertenze, tím více bychom měli tuto diagnózu zvažovat,“ konstatoval lékař.

Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev tlačena do cév. Normální hodnoty se uvádějí zpravidla jako 140/90. Pokud je tlak příliš vysoký, škodí podle české společnosti pro hypertenzi cévám, srdci, mozku, ledvinám i očím. Že mají vysoký krevní tlak, nemusí lidé vůbec poznat, nemusí mít žádné příznaky. Lidem, kteří hypertenzi mají, hrozí cévní mozková příhoda, infarkt, demence, poškození ledvin i zhoršení zraku.

S věkem výskyt vysokého krevního tlaku vzrůstá. Ve věku od 55 do 64 let jej má 72 % mužů a 65 % žen.

Počet pacientů s vysokým krevním tlakem v letech 2010 až 2020:

rokpočet léčených pacientů
20101,551.974
20111,504.958
20121,577.326
20131,579.826
20141,614.744
20151,812.178
20161,840.634
20171,852.335
20181,852.694
20191,898.464
20201,970.954

Zdroj: ÚZIS

15.5.2021

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv