Čestí i zahraniční kardiologové upozorňují, že u velkého procenta nemocných, kteří skončili v nemocnici kvůli koronaviru, poškodil virus srdce. Podle specialistů má nějakou formu kardiovaskulárního onemocnění přibližně polovina pacientů s těžkým průběhem nákazy. Zatím je příliš brzy soudit, nakolik jsou změny vyvolané koronavirem trvalé. Více by mohly ukázat mezinárodní registry „covidových pacientů“.

Nejenže koronavirus zatíží celý organismus jedince, tedy i jeho srdce, ale podle předsedy České kardiologické společnosti prof. Linharta je na něm zákeřné to, že poškozuje tkáně také napřímo.  Podle něj způsobuje kromě zánětu srdečního svalu změny na cévách, zejména v podobě zvýšené prostupnosti kapilár a vzniku krevních sraženin v různých částech oběhu. I to se může podílet na zvýšeném počtu úmrtí u pacientů s těžkým průběhem nemoci. Pokud onemocní jedinec, který se s problémy se srdcem potýkal už před nakažením, může být koronavirus pro jeho organismus tou „poslední kapkou“. „SARS-CoV2 představuje u nejtěžších nemocných závažný zánětlivý stav, navíc s výrazným poškozením plic. To klade velké nároky na oběh a může vést k nedostatečné dodávce kyslíku pro srdeční sval. Pokud má takový nemocný nějaké srdeční onemocnění, může být zátěž nad hranicí možností se s tím vyrovnat,“ doplňuje přední český kardiolog. 

„Dle nedávno zveřejněné studie z Německa, která zkoumala změny na srdci u pacientů s covid-19 s pomocí magnetické rezonance, se tyto změny ukázaly až v 78 % případů. Data z Číny a dalších zemí se liší a kolísají mezi 20 a 60 %. Samozřejmě vše vždy závisí na technice, kterou pro průkaz srdečního poškození použijeme, některé metody jsou citlivější, jiné méně. Na čem se však všichni shodneme, je, že pokud se objeví laboratorní nebo klinické známky poškození srdce pacienta s covid-19, je jeho prognóza velice neblahá,“ říká prof. Linhart.

V posledních týdnech lékaři volají po mezinárodních registrech „covidových pacientů“, které by byly multidisciplinární a mohly by ukázat více o poškození orgánů po prodělání koronavirové infekce.

„Říká se, že kardiaci umírají nikoli na koronavirus, ale s koronavirem. Současná data ukazující časté přímé poškození srdce to hodně zpochybňují. Kromě toho, pokud by kardiak koronavirus nedostal, mohl by se svojí chorobou žít dál. Zemřít na koronavirus nebo s koronavirem tak pro něj neznamená žádný rozdíl,“ dodává prof. Linhart.

24.9.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv