Naprostá většina Čechů odmítá snížení počtu lůžek v nemocnicích, zavedení poplatku u lékaře či snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve srovnání s předchozím průzkumem výrazně klesla podpora návrhu zřídit pouze jednu zdravotní pojišťovnu.

Červnový průzkum zjišťoval názor veřejnosti na 12 vybraných opatření ve zdravotnictví. Patří mezi ně možnosti už zavedené do praxe i návrhy, které se objevují ve všeobecné debatě o stavu zdravotní péče v Česku. Žádná z možností nezískala nadpoloviční souhlas respondentů.

Nejvýraznější nesouhlas dotázaných vyvolala možnost snížení počtu lůžek v nemocnicích, kterou odmítlo 88 % z nich. Případné znovuzavedení poplatku za návštěvu lékaře odmítlo 85 % respondentů. Třicetikorunový regulační poplatek za návštěvu lékaře platili pacienti v Česku v letech 2008 až 2014.

Dalšími položkami v průzkumu, u kterých negativní názor výrazně převažoval, byla možnost snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Odmítly ji více než čtyři pětiny dotázaných. S rušením oddělení v okresních a krajských nemocnicích by nesouhlasilo 77 % lidí.

Naopak nejméně odmítavý je názor veřejnosti na rozdělení zdravotní péče na standardní, hrazenou ze zdravotního pojištění, a nadstandardní, za kterou by si pacient připlácel. Souhlas s takovým řešením vyjádřily v průzkumu více než dvě pětiny dotázaných. Téměř dvoupětinovou podporu získal návrh na zvýšení zdravotního pojištění rizikovým skupinám. Pro zřízení jediné zdravotní pojišťovny se vyslovila více než třetina dotázaných.

Ve srovnání s výsledky stejného průzkumu z prosince 2019 se snížila podpora většiny návrhů, konstatovalo CVVM. Nejvýrazněji, o 12 procentních bodů, klesla podpora zřízení jediné zdravotní pojišťovny v ČR. O devět bodů klesla podpora příplatku za lůžko a stravu v nemocnici.

Názory veřejnosti na opatření ve zdravotnictví sleduje CVVM pravidelně od roku 2010. K nejvýraznějšímu poklesu souhlasu za tu dobu došlo u platby za návštěvu u lékaře, která klesla z 32 % v roce 2010 na letošních 12 % souhlasných odpovědí. Podpora jednotného poplatku za recept se za 11 let snížila ze 48 na 26 %. Významně poklesl i souhlas s platbou u specialisty.

Názory občanů pro letošní průzkum sbíralo CVVM od 29. května do 13. června. Zapojilo se do něj 957 lidí ve věku od 15 let.

9.8.2021

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv