Všichni se jich bojíme, ale všichni je chceme. A když je najdeme, děsíme se dalšího setkání. Česko v datech přináší další analýzu a tentokrát se podívalo na zoubek zubním lékařům. Jak jsme na tom v Česku se zajištěním zubní péče? Kde zubních lékařů přibývá a kde se jich naopak nedostává? A hlavně, jaká je věková struktura naší zubařské obce?

Dostupnost zubařů

Průměrný věk zubního lékaře se ve většině českých a moravských okresů pohybuje mezi 50 a 53 lety. Z tohoto pohledu jsou a tom nejhůře na Děčínsku a Českolipsku, tam je průměrný věk zubařů 57 let. Naopak nejlépe vychází jižní Morava – na Břeclavsku je průměrnému zubaři jen něco málo přes 44 let.

Na jižní Moravě bychom našli i nejvíce zubařů mladších 30 let. V okresech Brno-město a Břeclav je to celých 19 % (nejvíc v republice), v okrese Uherské Hradiště 16 %. Velké množství zubních lékařů v nejmladší věkové skupině najdou pacienti i na Jihlavsku nebo na Opavsku. Ve všech těchto regionech navíc zubaři od roku 2003 výrazně omládli. Třeba na Břeclavsku byste před deseti lety našli jen 2 % zubních lékařů pod 30 let.

Naopak nejvíce zubních lékařů v nejstarší věkové skupině (tj. nad 70 let) je v současnosti na Rokycansku a Písecku (celých 10 %), dále pak na Lounsku, Jablonecku a Orlickoústecku
(9 %).

Nejsnazší přístup k zubní péči mají podle analýzy Česka v datech obyvatelé Plzně, kde na jednoho zubaře připadá 788 pacientů. Pod tisícovkou lidí na jednoho zubního lékaře se pak pohybují ještě v Praze, Brně a Hradci Králové. Naopak vůbec nejvíce potenciálních pacientů připadá na jednoho zubaře ve středních Čechách (okolí Prahy a okresy Mělník a Nymburk), dále pak na Prachaticku a Strakonicku, v okolí Plzně (okresy Rokycany a Plzeň-sever) a Brna (okres Brno-venkov).

Přesto ani v těchto okresech není důvod k panice. Služby zubních lékařů jsou podle údajů VZP spolu s gynekology ze všech druhů lékařů zajištěny v současnosti vůbec nejlépe.

„Nedostatek zubních lékařů je dlouhodobě diskutované téma, i když v poslední době problémem není jejich malý počet, ale spíše nerovnoměrné rozmístění. Velká města nedostatek zubních lékařů postihuje méně. Důvodem je, že se mnozí absolventi po ukončení studia nevracejí do domovských regionů a zůstávají ve městech, ve kterých studovali, nebo hledají uplatnění v místech s větší koncentrací obyvatelstva,” komentuje situaci prezident České stomatologické komory MUDr. Pavel Chrz.

Dalším ze zkoumaných jevů byla změna počtu obyvatel na jednoho zubaře v letech 2003-2013. Zatímco na východě republiky se toto číslo téměř bez výjimky snižovalo (tzn., že na jednoho zubaře připadá méně pacientů než před deseti lety), v západní části Česka se v necelé polovině okresů zvýšilo. Množství pacientů na jednoho zubního lékaře narostlo o téměř 30 % na Praze-východ, o celých 36 % na Praze-západ a o více než 31 % na Rokycansku.

U těchto posunů můžeme identifikovat dva důvody. Zatímco například na Rokycansku zubních lékařů ubylo (o celých 20 %), v okolí Prahy lékařů naopak přibývá. Zvýšení počtu pacientů na jednoho zubaře jde tak spíše na úkor stále populárnějšího stěhování lidí z metropole do jejího okolí.

„Na hrozící nedostatek zubních lékařů reagovaly vysoké školy mírným zvýšením počtu studentů přijímaných ke studiu zubního lékařství a podle aktuálních prognóz by za cca pět let měla být situace skoro vyřešena. Skoro, protože jak jsem již výše zmínil, problém je nyní spíše v tom, že zubní lékaři nejsou po republice rozvrstveni rovnoměrně,” dodává MUDr. Pavel Chrz.

19.11.2015

zdroj: Dark Side a. s., Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv