Vědci z Národního ústavu duševního zdraví uspěli ve snaze zlepšit diagnostiku demence. V časopise americké Národní akademie neuropsychologie publikovali Filadelfský test verbálního učení upravený pro českou populaci. Dosud byli lékaři odkázáni na zahraniční údaje. Ve studii vědci také nepřímo zpochybnili jednotnou hranici pro záchyt demence pomocí testu MMSE, sdělila Hana Štěpánková z NÚDZ. Připomněla, že správná diagnostika je předpokladem pro nastavení správné léčby a zlepšení kvality života pacientů.

Čekárna u lékaře/ilustrační foto

Studie zaměřená na neuropsychologické metody vhodné pro starší populaci je nejrozsáhlejší v Česku. Klade si za cíl vytvořit na míru lidem nad 60 let testy kognitivních funkcí. Prostřednictvím těchto funkcí člověk vnímá svět, jedná, reaguje a zvládá úkoly.

„I zdravý mladý člověk plný sil si pamatuje omezené množství informací. Od určité hranice je zapomínání projevem kognitivní poruchy v důsledku neurodegenerativního onemocnění mozku,“ uvedla Štěpánková.

Zatímco při odběru krve či stanovení hladiny cukru se výsledky daného pacienta porovnávají s normou, u psychologických testů tomu tak úplně není. Výkony v testech paměti a logického usuzování souvisejí s věkem, vzděláním i kulturou a jazykem vyšetřovaného. Proto by testy měly odpovídat kulturnímu prostředí a zohlednit standard věku a vzdělání.

Tým vedený Miloslavem Kopečkem publikoval výsledky v mezinárodních i českých odborných časopisech a představil je na odborných konferencích. V článku v České a slovenské neurologii a neurochirurgii vědci ukázali, že výkon v MMSE je závislý i na věku a vzdělání. „Pokud se nebere v potaz věk i vzdělání, mohou být někteří lidé chybně označeni za pacienty se syndromem demence a naopak mladší a vzdělanější lidi nemusí jednotně stanovená hranice pro tento test zachytit,“ vysvětlila Štěpánková.

Česká verze Filadelfského testu verbálního učení, kde jde o zapamatování 12 slov ze tří kategorií, vznikla na základě frekvenční analýzy slov na české populaci. Jde tak podle Štěpánkové o konstrukčně nový test s vlastními normativními daty, který je mezinárodně srovnatelný. Oproti dřívějšímu testu má podrobnější normy právě pro starší populaci.

Do studie NÚDZ vstoupilo v prvním roce 568 seniorů ve 12 krajích, z měst i venkova. Každoročně projdou 1,5 hodinovým vyšetřením, které sestává z řady neuropsychologických testů a dotazníků.

25.2.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv