Chronické potíže s bederní páteří by se mohly od července zařadit mezi nemoci z povolání. Navrhuje to ministerstvo práce. Seznam chorob tak chce po třech letech aktualizovat. Návrh nařízení zveřejnila na svém webu vláda, brzy by ho měla projednat. Lidé s nemocí z povolání či po pracovním úrazu mají nárok na odškodnění.
Bolest zad/ilustrační foto

„Nové materiály, technologie či pracovní postupy přináší nová pracovní rizika a nemoci,“ zdůvodnilo návrh ministerstvo práce. Seznam chorob z povolání se analyzuje každé dva roky, podle nových poznatků pak resort navrhuje doplnění či vyškrtnutí některých nemocí. K návrhu nyní mohou ministerstva, odbory, zaměstnavatelé a další instituce mít připomínky. Aby nařízení začalo platit, musí ho vláda schválit.

Seznam se dělí do šesti kapitol, a to na nemoci z povolání způsobené chemickými látkami či fyzikálními faktory, na choroby kožní, dýchací, přenosné a vyvolané jinými vlivy. Změnu neměla vláda pro letošek v legislativním plánu. Ministerstvo práce ji navrhuje spolu s pracovní skupinou rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podle autorů by se tak česká úprava sladila s mezinárodními pravidly a ochranou zaměstnanců v dalších evropských zemích.

Bederní páteř se přetěžuje při těžké manuální práci a při zvedání břemen. Důvodem přetížení může být i dlouhé sezení. Kritéria pro posuzování nové nemoci z povolání vznikla v grantovém projektu ministerstva zdravotnictví. Tým vyvinul metodu pro hodnocení zátěže v pracovních podmínkách. Podkladem bude i výsledek neurologického vyšetření a magnetické rezonance.

Pracovník s nemocí z povolání má nárok na odškodnění a náhradu za ztrátu výdělku, bolest, ztížení uplatnění i náklady za léčbu. Často také končívá v invalidním důchodu. Jaké by výdaje mohly být, nedokáže nyní ministerstvo práce odhadnout. Záleželo by na počtu lidí a poškození jejich zdraví. Resort počítá s tím, že by se ročně mohla nemoc páteře z povolání potvrdit asi u 25 osob.

Při zlomenině bederního obratle či poškození nervu kořene bederní míchy činí odškodnění 50.000 až 62.500 korun, při omezení hybnosti páteře po úrazu či při při poškození nervů končetin a u chorob kloubů rukou to bývá 150.000 až 200.000 korun. Náhrada za ztrátu výdělků představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Náhrady se pravidelně valorizují stejně jako penze.

Podle důchodové statistické ročenky v roce 2015 přiznala Česká správa sociálního zabezpečení invalidní důchod kvůli nemocem svalové a kosterní soustavy celkem 8600 lidem. Minulý rok od ledna do konce září evidovala 156.000 ukončených nemocenských kvůli nemocem páteře. Pracovní neschopnost v těchto případech trvala v průměru 62,65 dne.

24.3.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv