Česká lékařská komora (ČLK) trvá na tom, aby všem zdravotníkům od ledna 2019 vzrostly platy o deset procent. Odmítají, aby se zkušeným lékařům zvedly platy pouze o dvě procenta. Vyplývá to z usnesení, které schválili delegáti sjezdu komory v pražských Vysočanech. Usnesení, která dnes na závěr 33. sjezdu ČLK delegáti schválili, se týkala také práce lékařů ze zahraničí a elektronického zdravotnictví.

Lékař/ilustrační foto

„ČLK nesouhlasí s ministrem zdravotnictví (Adamem) Vojtěchem zvýšit tarifní platy kvalifikovaných lékařů (14. – 16. platová třída) od ledna 2019 o pouhá dvě procenta. ČLK požaduje, aby vláda splnila beze zbytku svůj závazek zvýšit tarifní platy všem zdravotníkům od ledna 2019 o deset procent,“ zní usnesení. Sjezd také požaduje pravidelnou valorizaci cen za zdravotní výkony.

ČLK vyzvala usnesením ministerstvo zdravotnictví ke spolupráci ohledně práce cizinců bez aprobační zkoušky v českých nemocnicích. Zahraniční lékaři ze zemí mimo Evropskou unii musí být při odborné praxi, ke které dostávají od ministerstva výjimku, odborně vedeni kvalifikovaným lékařem. Lékařská komora chce získávat od ministerstva každý měsíc seznam lékařů z ciziny, název nemocnice a jméno lékaře, který vykonává přímé odborné vedení.

Elektronické zdravotnictví by podle diskutujících lékařů mělo být pro lékaře i pacienty dobrovolné. K používání elektronického systému by podle komory měli být lékaři pozitivně motivováni, nikoli strašeni sankcemi, které mohou být pro jejich ordinaci likvidační. ČLK je připravena bránit lékaře, kteří se dostanou do problému kvůli léku předepsanému klasickým způsobem. Elektronické recepty byly zavedeny letos v lednu, první rok státní správa nepokutuje lékaře, kteří se do systému nezapojili.

Podle komory by pro lékaře měla být dobrovolná i elektronická neschopenka. Sjezd uložil představenstvu ČLK, aby zahájilo jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí o obnovení činnosti expertní komise k problematice e-neschopenky, ve které by byli i zástupci komory.

Podle usnesení sjezdu by se také neměla prodlužovat délka studia, která může být pro mladé a jazykově zdatné lékaře motivací k odchodu do jiných zemí.

12.11.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv