Desítky tisíc českých turistů musí každý rok vyhledat zdravotní péči v cizině, stovky z nich skončí v nemocnici. Jaká práva máme v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v nemocnici?

Dovolená/ilustrační foto

Země Evropské Unie

Jednoznačně jezdíme na dovolenou nejčastěji do zemí Evropské unie. Pojďme se proto podívat na to, co byste měli vědět o zdejší zdravotní péči.

Vaše kartička zdravotní pojišťovny slouží zároveň jako Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC). Zaručuje, že v žádné zemi Evropské unie nezůstanete bez zdravotní péče. Lékaři jsou vám povinni poskytnou stejné služby, jako kdybyste byli pacienti jejich země,“ vysvětluje MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. EHIC dále platí v zemích Evropského hospodářského prostoru a na základě mezinárodních dohod rovněž ve Švýcarsku.

Zajišťuje především:
⦁    Neodkladnou zdravotní péči, tj. péči poskytovanou zejména při riziku vážného poškození zdraví či ohrožení života. Zdravotní pojišťovna však uhradí maximálně částku, kterou by platila ve stejném případě v České republice.
⦁    Nezbytnou zdravotní péči, která zajišťuje takovou zdravotní péči, aby pacient nemusel odjet domů dříve, než původně zamýšlel. V takovém případě vám pojišťovna zaplatí rozdíl mezi tím, co by hradila v ČR a tím, co jste ve skutečnosti zaplatili.

„V obou variantách platí, že refundace nákladů není automatická. Musíte svou zdravotní pojišťovnu o ni požádat,“ upozorňuje Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M., právní poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, a dodává: „Nárok na úhradu zdravotní péče neomezuje ani to, že příčinou vašich zdravotních problémů na dovolené bude onemocnění, kterým jste již trpěli před cestou. Vztahuje si i na potřebnou péči v těhotenství či léčbu v souvislosti s úrazy při rizikovém sportu či vysokohorské turistice.“

Přesto však EHIC na všechno nestačí. Neposkytuje například úhradu:
⦁    spoluúčasti pacienta, která je ve většině zemí běžná;
⦁    nutného transportu do vlasti či repatriace ostatků;
⦁    asistenční služby v případě možné jazykové bariéry v nemocnici či v ordinaci;
⦁    zdravotní péče v soukromých zařízeních, která nemají smlouvy s žádnými pojišťovnami (tudíž zde EHIC neplatí);
Pro tyto případy je lepší sjednat si komerční cestovní zdravotní pojištění.

Jedeme mimo EU

V zemích mimo evropský hospodářský prostor EHIC neplatí. S bezplatným základním ošetřením nelze počítat, pokud s daným státem nemáme uzavřenu mezinárodní smlouvu, která obsahuje takové ustanovení. (Bližší informace poskytují například webové stránky ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí.) Je proto nutné připojistit se u komerční pojišťovny. V případě zemí, jako jsou například Egypt a Tunisko vás bude cestovní pojištění stát stejně jako do zemí EU. Do většiny ostatních stále oblíbenějších destinací, jako třeba do Thajska či zemí Karibiku, budete muset však vyndat z peněženky více.

⦁    Neodkladnou péči vám musí poskytnout zdravotníci v každé zemi i bez komerčního cestovního pojištění. Bude ji však muset po ošetření na místě zaplatit. Později pak můžete svou zdravotní pojišťovnu požádat o refundaci, ale jen do výše, kterou by hradila v ČR.

11.7.2017

zdroj: Kancelář Ombudsmana pro zdraví


Další články

Na přehled všech zpráv