24. březen 2015 je první celosvětový den pro pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem. International Colorectal Cancer Association tímto dnem startuje osvětovou kampaň GET TESTED pro nově diagnostikované pacienty s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Cílem kampaně je upozornit na nutnost provádění rutinního testování biomarkerů RAS, a to v době, kdy je u nemocného poprvé toto onemocnění diagnostikováno. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze již více než rok úspěšně běží dobrovolnický program pro pacienty se stomií.

Rakovina tlustého střeva/ilustrační foto

“Kolorektální karcinom neboli zhoubný nádor v oblasti tlustého střeva či konečníku, je celosvětově třetím nejčastějším typem zhoubného nádoru. V České republice je více než 20 tisíc obyvatel žijících s tímto onemocněním. Ročně zemře v důsledku kolorektálního karcinomu více než 3 500 Čechů“, říká prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, která je zároveň odborným garantem osvětové kampaně v České republice.

Česká republika patří ke světovým rekordmanům v počtu případů tohoto nádorového onemocnění na sto tisíc obyvatel. I proto se ke kampani v Česku připojilo České ILCO, které se snaží o osvětu týkající se jak tohoto onemocnění, tak i stomie, která se často stává součástí životů pacientů po operaci tohoto zhoubného nádoru.

Mezi často se vyskytující příznaky kolorektálního karcinomu patří krev nebo hlen ve stolici, změna pravidelnosti stolice, pocit nedokonalého vyprázdnění, bolest nebo nepříjemné pocity, úbytek tělesné hmotnosti či trvalá únava. U jednoho ze čtyř lidí je kolorektální karcinom diagnostikován až v době, kdy se již rozšířil do jiných částí těla (jde o metastazující kolorektální karcinom). Rizikovými faktory jsou obecně věk, strava, mužské pohlaví a dědičnost.

U pacientů s tímto pokročilým onemocněním je třeba provádět tzv. test biomarkerů (genů) RAS. Jak říká doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., přednosta Ústavu patologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze: „Test biomarkerů je laboratorní vyšetření prováděné ze vzorku odebraného při biopsii či operaci které by mělo být součástí komplexního vyšetření každého pacienta.“

Podstatné je přijít s problémem včas. Nebát se, nestydět se a lékaře včas informovat, nechat se vyšetřit. To je zásadní. Téměř polovina pacientů s kolorektálním karcinomem chodí k lékaři pozdě, tedy ve třetím a čtvrtém stádiu onemocnění.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ve spolupráci s organizací České ILCO, spustila v březnu 2014 první projekt svého druhu v České republice: zprostředkování dobrovolníků pro pacienty se stomií přímo v prostorách nemocnice na Karlově náměstí. Ti jim nejen poradí v záležitostech běžného života, jako je vhodné stravování nebo oblékání, ale na vlastním příkladu jim zároveň ukáží, že se dá žít plnohodnotným životem. A o to jde především: přítomnost dobrovolníků přímo v nemocnici může pacientům pomoci lépe se vyrovnat s novou situací. Dobrovolníci nezastupují, ale doplňují práci zdravotnického personálu a přispívají tak ke stále kvalitnější léčebné péči o pacienty.

Více informací najdete na www.ilco.cz a www.rakovinastrev.cz.

 

23.3.2015

zdroj: AMI Communications, Ozdravotnictví.cz, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv