Více než 210 tisíc dětských klientů VZP končí ročně v péči lékařů kvůli různým zraněním. Náklady na jejich léčbu přesáhly v loňském roce 557 milionů korun, což je oproti roku 2015 téměř 8% nárůst. Nejčastěji si děti a dospívající lidé ublíží v letních měsících – souvisí to s tím, že mají více volného času, častěji než jindy se pohybují v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých. VZP se snaží s dětskými úrazy bojovat za pomoci projektu VZPoura úrazům, kdy její hendikepovaní zaměstnanci besedují se školáky a varují je před rizikovým chováním. Tento projekt pokračuje i o prázdninách.

Nemocné dítě/ilustrační foto

Většina dětských úrazů naštěstí není natolik závažná, aby si vyžádala hospitalizaci. Přesto ale ročně končí s poraněním na nemocničním lůžku kolem 15 tisíc dětí. Nejvíce takových případů lékaři vykazují v době od června do srpna. Následující tabulka přesně ukazuje, které části těla jsou úrazem postiženy nejčastěji.

Projekt VZPoura úrazům má za cíl varovat děti hlavně před těmi situacemi, při nichž by si mohly způsobit zdravotní újmu s následky na celý život. O nebezpečích s nimi do škol, ale třeba i na letní tábory jezdí besedovat ambasadoři projektu. To jsou pracovníci VZP, kteří sami při úrazu utrpěli zranění, které jim způsobilo celoživotní hendikep. Ve školním roce 2017/2018 vstoupí VZPoura úrazům do již třetího roku existence. Za dobu trvání zvládli ambasadoři již 480 besed s více než 35 tisíci dětí. Letos o prázdninách už navštívili 12 z 16 plánovaných letních táborů.

Na zájem škol o besedy si projekt rozhodně nemůže stěžovat. Ostatně rezervační systém, který je nyní otevřen až do prosince, se velmi rychle plní. Kvalitu a přínos projektu potvrzuje i to, že letos v květnu byl vyznamenán zvláštní cenou poroty v soutěži personálních projektů HREA EXCELLENCE AWARD 2016. Porota ocenila zejména přínos v oblasti sociální odpovědnosti i faktické výstupy týkající se prevence a předcházení úrazům u dětí a mládeže.

9.8.2017

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv