Index EHCI se stal „oborovým standardem“ moderního monitorování zdravotní péče od svého zavedení v roce 2005. Tento index je sestavován z určité kombinace veřejných statistických údajů, pacientských průzkumů a nezávislého výzkumu prováděného společností Health Consumer Powerhouse Ltd, což je švédská soukromá společnost zabývající se měřením výkonnosti zdravotní péče v Evropě a Kanadě na podporu postavení pacientů a spotřebitelů.

Index EHCI/graf

Česká republika se umístila na 15. místě v Evropském spotřebitelském indexu zdravotní péče (EHCI) 2014, když dosáhla 714 bodů z maximálního počtu 1000, což znamená posun o jedno místo dopředu v porovnání se studií za rok 2013.

Osmý ročník EHCI byl představen v Bruselu za přítomnosti komisaře EU pro zdravotnictví Vytenise Andriukaitise. Na vrcholu žebříčku se umístilo Nizozemsko, které získalo 898 bodů z maximálního počtu 1 000 bodů, následované Švýcarskem, Norskem, Finskem a Dánskem. Česká republika dosáhla 31 bodů v oblasti celkové výkonnosti, ale v této kategorii nezaznamenala žádnou změnu v hodnocení zemí. Studie zahrnuje 37 zemí plus Skotsko.

Od rozdělení Československa vynakládá Česká republika úsilí na zachování sociálního státu, zatímco Slovensko se orientuje spíše na štíhlejší stát a tržně orientovanou ekonomiku. Obě země si vedou dobře v porovnání poskytované hodnoty za vynaložené prostředky, přičemž Slovensko přikládá prioritu rozvoji elektronických služeb ve zdravotnictví (e-Health koncepce), zatímco Česká republika exceluje ve výsledcích léčby a ve štědřejší nabídce služeb. České výsledky jsou nyní na stejné úrovni jako Velká Británie a v indexu EHCI se tato země nachází před Národní zdravotní službou Skotska.

Celkově se zdravotní péče v České republice stále zlepšuje. Češi jsou na tom velmi dobře, co se týče poskytované hodnoty zdravotní péče za vynaložené prostředky, což naznačuje, že dělají správné věci správným způsobem.
Při zachování mírně restriktivní farmaceutické politiky je zřejmé, že to, na čem je nyní třeba zapracovat, je informovanost pacientů spolu se zvýšením úrovně prevence. Česká republika vyčnívá jako špatný příklad v regionu v tom smyslu, že nepracuje dostatečným způsobem v oblasti zdravotních rizik od kouření a alkoholu po neefektivní měření krevního tlaku, což se projevuje řadou problémů.

Materiál EHCI se zveřejňuje na internetových stránkách HCP: www.healthpowerhouse.com.

11.3.2015

zdroj: Health Consumer Powerhouse Ltd


Další články

Na přehled všech zpráv