Projekt adresného zvaní na preventivní onkologická vyšetření zaznamenal v loňském roce vynikající výsledky. A to i přes to, že fungoval už třetím rokem a nebyla na něj tudíž upřena pozornost veřejnosti v takové míře, jako v roce 2014, kdy odstartoval. Na onkologickou prevenci díky němu loni přišlo o desítky tisíc klientů VZP více, než kolik jich k lékařům přicházelo před jeho spuštěním. Pozvánky budou klientům největší zdravotní pojišťovny chodit do schránek i letos. Obesíláni budou i ti, kdo dopis dostali už dříve, ale k lékaři přesto nepřišli.

Dopis/ilustrační foto

Účast na preventivních prohlídkách má zásadní význam pro úspěšnost léčby rakoviny. Včasné zjištění nádorového onemocnění totiž v naprosté většině případů zcela zásadně zvyšuje šanci pacienta na uzdravení. VZP na to upozorňuje mimo jiné v souvislosti se Světovým dnem boje proti rakovině, který připadá na tuto sobotu.

Největší nárůst v docházce na preventivní vyšetření, které může včas odhalit počínající nádor tlustého střeva a konečníku, zaznamenala VZP v Praze (+25,5 %) a v Karlovarském kraji (+22,2 %). Nad republikový průměr dosáhl i Středočeský kraj (+18,4 %), Liberecký kraj (+16,4 %), Kraj Vysočina (+14,7 %) a Ústecký kraj (+14,5 %).

V Pardubickém kraji pak VZP zaznamenala největší nárůst, co se týče srovnání docházky žen na mamografické vyšetření (+17,3 %). S jeho pomocí lékaři mohou zjistit, zda se ženě netvoří nádor v prsu. Druhý skončil Zlínský kraj (+12,7 %) a třetí byl Ústecký kraj (+11,2 %). Nad republikový průměr dosáhl také Středočeský kraj (+10,3 %), Jihočeský kraj (+8,9 %), a těsně Karlovarský kraj (+5,4 %).

U screeningu rakoviny děložního hrdla se čísla za loňský rok výrazněji neliší od srovnatelného období v předchozích letech. Počet prohlídek za prvních jedenáct měsíců se každoročně pohybuje nad hranicí jednoho milionu.

Celkem za celý loňský rok rozeslala VZP klientům 1 011 919 zvacích dopisů na preventivní onkologické prohlídky. Pozvánky jsou adresovány těm klientům, kteří mají na vyšetření ze zákona nárok, ale už několik let se jich nezúčastnili.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou:
• u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy od 50 do 70 let (loni pozváno 750 215 klientů VZP)
• u screeningu rakoviny prsu ženy od 45 do 70 let (loni pozváno 293 265 pojištěnek VZP)
• u rakoviny děložního hrdla ženy od 25 do 70 let (loni 324 981 pojištěnek VZP).

Hranice 70 let je stanovena jen pro účely tohoto projektu – i nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí! Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.

1.2.2017

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna


Další články

Na přehled všech zpráv