Do zdravotnictví, zejména výstavby a rekonstrukce nemocnic, chce vládní investiční plán dát 163 miliard korun. Na konkrétní projekty, většinou fakultních (FN) a psychiatrických nemocnic (PN), je vyčleněno 73,35 miliardy korun. Dalších 90 miliard půjde obecně na zastaralé budovy a přístroje po roce 2031. Celkově Národní investiční plán (NIP) počítá s investicemi za osm bilionů korun do roku 2050.

Zdravotnictví/ilustrační foto

Po dopravě a resortu průmyslu a obchodu je zdravotnictví oblastí, kam směřuje investiční plán nejvíc financí. „Velká část stavebních objektů zdravotnických zařízení neodpovídá aktuálním nárokům, probíhají pouze dílčí rekonstrukce, ke komplexním rekonstrukcím celých areálů nemocnic dochází zcela výjimečně. Zdravotnické provozy jsou často umístěny v objektech, které původně sloužily jiným účelům, nebo v budovách více než sto let starých,“ uvádí dokument.

Investovat by se mělo do jejich oprav a sladění se současnými bezpečnostními předpisy, například požárními nebo u výtahů. Nezbytná je podle dokumentu také obnova zdravotnických přístrojů, jako jsou rentgeny, počítačové tomografy (CT) nebo lineární urychlovače na ozařování pacientů s rakovinou. Investiční plán počítá na tyto dvě oblasti s 90 miliardami korun na roky 2031 až 2050.

Z konkrétních projektů Národní investiční plán jmenuje opravy a dostavby fakultních a dalších státních nemocnic, objektů hygienických stanic a zdravotních ústavů nebo Institutu postgraduálního vzdělávání. Peníze by měly jít i do psychiatrických nemocnic, které mají jako součást reformy psychiatrie snížit počet lůžek, zabezpečit více soukromí pro pacienty a zaměřit se na terénní a ambulantní péči.

Projekty pražských nemocnic jsou dohromady za 27,3 miliardy korun, ostatní fakultní nemocnice žádají 40 miliard. Své požadavky vyčíslily většinou na tři až devět miliard korun, nejvíce žádají FN Královské Vinohrady (9,66 miliardy korun) a FN Ostrava (8,63 miliardy korun). Desítka psychiatrických nemocnic a Národní ústav duševního zdraví vyčíslily potřebné projekty na zhruba 7,6 miliardy korun.

Dokument upozorňuje na to, že ze shromážděných investic budou v budoucnu vybrány projekty, které budou označeny za strategické. Nutnou podmínkou pro takové označení bude velikost projektu, a to minimálně 50 milionů korun. Materiál upozorňuje na to, že seznam investic se bude postupně upravovat a zpřesňovat.

Resort zdravotnictví má v rozpočtu na rok 2020 přiděleno 9,2 miliardy korun. Nejvíce peněz do zdravotnictví nejde ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění. Příští rok by to mělo být 346 miliard korun. Nemocnice si dlouhodobě stěžují na to, že z peněz od zdravotních pojišťoven nejsou schopné si na větší rekonstrukce ušetřit.

17.12.2019

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv