České zdravotnictví dostane v příštích letech 420 milionů korun z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Půjdou na zlepšení duševního zdraví dětí, lepší prevenci onemocnění a na posílení role pacientů ve zdravotnictví. Informace zazněly na zahajovací konferenci programu Zdraví. Z evropských fondů šlo v minulých letech do ČR téměř 3,5 miliardy korun na zahájení reformy psychiatrie.

Konference/ilustrační foto
Prvním cílem programu Zdraví je větší podpora duševního zdraví a pohody dětí. Jde o pokračování reformy psychiatrické péče dosud zaměřené hlavně na dospělé pacienty. „Peníze půjdou na zlepšení dovedností rodičů s cílem prevence a rozpoznání duševního onemocnění dětí, zavedení nebo zdokonalení metod a programů v oblasti péče, vzdělávání zdravotníků, učitelů a dalších pečovatelů, ale i dětí samotných,“ popsal Petr Čermák z ministerstva zdravotnictví. Peníze půjdou také na informační a osvětové kampaně.

Druhým cílem je podpora prevence a včasného rozpoznávání příčin onemocnění, zaměří se také na správné užívání antibiotik. Státní zdravotní ústav zahájil projekt prevence přenosných a nepřenosných nemocí včetně zdravějšího životního stylu v sociálně vyloučených lokalitách, v dalším se zaměří na zastavení růstu spotřeby antibiotik. Třetí velký projekt se bude týkat demencí a zejména Alzheimerovy choroby. Vzniknou centra specializovaná na jejich léčbu, podporu mohou získat i neziskové organizace, které s pacienty pracují. Zaměřený bude i na praktické lékaře, kteří by se měli učit lépe rozpoznávat příznaky.

Peníze budou vyčleněny rovněž na posílení role pacientů a postavení jejich organizací. Vzniknout by měl takzvaný Pacientský HUB, který by posílil roli pacientů a pomohl profesionalizovat jejich organizace. Navazovat bude výzva pro jejich malé projekty.

„Norské fondy jsou jedním ze stabilních a velmi důležitých článků financování rozvoje zdravotní péče v České republice. Díky nim bylo v minulých letech úspěšně nastartováno velké množství projektů zaměřených především na zlepšení péče o duševní zdraví nebo na zlepšení péče o děti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Veřejné zdraví je od počátku fungování Fondů EHP a Norska prioritou. „V České republice bylo za 15 let fungování těchto fondů podpořeno množství projektů zaměřených na zlepšení veřejného zdraví, mnoho z nich ve spolupráci s norskými institucemi,“ sdělila náměstkyně norského ministra zdravotnictví Anne Grethe Erlandsenová.

První výzvy v programu Zdraví budou vypsány ještě letos. Podrobnosti najdou žadatelé o granty na webu.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EU a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Česká republika je příjemcem od roku 2004, kdy vstoupila do EU. V prvním a druhém programovém období přišlo do Česka asi šest miliard korun. Aktuálně je ČR pátým největším příjemcem, po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

19.9.2019

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv