Dodávky antidepresiv na tuzemský trh se od roku 2000 téměř ztrojnásobily. Vyplývá to z dat, které poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle odborníků to souvisí s tím, že lidé více vyhledávají pomoc psychiatrů. Vliv mají také snižující se dodávky léků na úzkostné stavy. Část pacientů, která v minulosti užívala léky na úzkosti, je dnes léčena antidepresivy. Podle místopředsedy České psychiatrické společností Martina Hollého by bylo možné snížit počet pacientů léčených antidepresivy, pokud by v Česku byla dostupnější psychoterapeutická péče.

Léky/ilustrační foto

Zatímco v roce 2000 bylo na český trh dodáno 2,46 milionu balení antidepresiv, loni už to bylo 6,7 milionu balení za stovky milionů korun. Podle Hollého tento vývoj souvisí se zvýšením počtu pacientů, kteří vyhledávají psychiatrickou pomoc. Jejich počet se za uvedené období podle Hollého zvýšil asi o 70 procent. Neznamená to ale, že by o tolik vzrostl výskyt duševně nemocných v populaci. Lidé dnes nemají takový ostych psychiatra navštívit. „Mnohem více lidí psychiatra vyhledá, protože to je zatíženo menším stigmatem,“ řekl Hollý, který působí jako ředitel Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích.

Nárůst dodávek antidepresiv souvisí podle Hollého s tím, že antidepresivy jsou dnes léčeni lidé, kteří dříve užívali takzvaná anxiolytika, tedy léky na úzkostné stavy, jejichž dlouhodobé užívaní vede ke vzniku závislosti. Obsahují například látky ze skupiny benzodiazepinů, které tlumí centrální nervovou soustavu. Zatímco v roce 2000 na trh zamířilo 6,9 milionu balení anxiolytik, do loňského roku se jejich počet snížil o více než třetinu na 4,3 milionu balení. „Jsem přesvědčen, že část pacientů, kteří byli před deseti, 15 lety léčeni anxiolytiky a mohli být při dlouhodobém předepisování ohroženi závislostí, jsou v této chvíli léčeni adekvátněji antidepresivy, která tato rizika nenesou,“ uvedl Hollý.

Počet pacientů na antidepresivech by bylo možné snížit rozšířením psychoterapeutické péče. „Víme, že u úzkostných poruch je stejně účinná psychoterapie jako užívání antidepresiv. Některé studie říkají, že je dokonce účinnější z dlouhodobého hlediska. Síť psychoterapeutů je ale velmi slabě obsazená,“ poznamenal Hollý. Velkou část psychoterapeutické péče si také pacienti musí hradit. Vyžaduje rovněž větší zapojení pacienta, který by měl docházet zhruba jednou týdně na asi padesátiminutové sezení. Někteří lidé proto preferují „jednodušší“ užívání léků.

26.12.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv