Zlepšit dostupnost péče pro pacienty mají podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka změny, jež zdravotnictví čekají v roce 2016. Nemocnice a ambulance dostanou víc peněz od zdravotních pojišťoven, aby neodmítaly pacienty. Kdo nebude spokojen se svou pojišťovnou, má k přestupu dva termíny. Seniorům zaplatí pojišťovny očkování proti pneumokoku. Protonová léčba bude v seznamu hrazených výkonů, dosud si cenu dojednávaly pojišťovny smluvně. Všeobecná zdravotní pojišťovna ji hradila bez smlouvy za přesně daných podmínek. Všichni zaplatí od ledna 2016 víc na zdravotním pojištění.

Nemocnice/ilustrační foto

V příštím roce by zdravotní pojišťovny měly hospodařit s 258 miliardami korun, výběr pojistného za zaměstnance a podnikatele stoupne meziročně o 7,4 miliardy, odvody státu o 1,8 miliardy korun. Prostředky rozděluje úhradová vyhláška, podle níž pojišťovny platí lékařům a nemocnicím.

„Můžeme dnes už říct, protože tím základním zákonem je úhradová vyhláška, která určuje finanční toky, že všechna odvětví dostanou poměrně výrazné navýšení, které se pohybuje kolem tří procent. Znamená to pro pacienty, že by měl být zajištěn dostatečný objem dostupné a kvalitní zdravotní péče,“ řekl ministr.

Více peněz dostanou praktičtí lékaři v případě, že se budou dostatečně věnovat prevenci, bonus mohou získat za lékařské služby první pomoci. Ministerstvo vytvoří fond, z něhož bude podporovat otevírání praxí v odlehlých oblastech, kde hrozí výpadky péče.

Nemocnicím se ruší regulace na screening, porody, léčbu HIV, ambulancím na ochrannou léčbu v psychiatrii. Veškerou vykázanou péči tak zdravotní pojišťovny zaplatí, nebude podle ministra důvod odmítat pacienty.

„Důležité je i to, že úhradová vyhláška zajistí všem nemocnicím dostatek financí na pětiprocentní navýšení platových tarifů. Je to druhý rok po sobě pětiprocentní navýšení, za dva roky tedy už deset procent,“ řekl ministr. Navýšení vidí jako důležitý signál pro zdravotníky, že vláda jejich situaci postupně řeší. Růst platů by měl zbrzdit masové odchody lékařů a sester z nemocnic, jejichž důsledkem je zavírání některých oddělení, a tím omezování péče pro pacienty.

Podle odborů a lékařské komory ale toto navýšení platů odchodům nezabrání, žádají v příštím roce přinejmenším deset procent. Kritizují i systém vzdělávání, který podle nich vyhání lékaře a sestry z nemocnic.

Ministr chce podle svých slov lékaře a sestry v tuzemsku udržet kvalitnějším systémem vzdělávání, zákon o vzdělávání lékařů by mohl být účinný v druhé polovině příštího roku, norma ke vzdělávání sester později.

V příštím roce budou podle ministra také pokračovat rekonstrukce nemocnic. „My chceme především podpořit státní nemocnice, které byly v minulosti zanedbány, a to i formou strategických investic,“ řekl. Vláda schválila do roku 2020 pro sedm nemocnic přes deset miliard korun. Dotace by měly dostat nemocnice v Praze a dalších velkých městech, ministr počítá s finanční podporou i krajských nemocnic.

Zásadním úkolem zůstává podle Němečka i pro příští rok prevence rakoviny. Z evropských peněz podpořilo ministerstvo tři screeningy, v nichž se vyhledávají zhoubné nádory tlustého střeva, prsu a čípku. V jejich finanční podpoře bude ministerstvo pokračovat, protože se daří odhalovat nádory v časném stadiu, kdy je lze zcela vyléčit. Úmrtnost na rakovinu v ČR klesá.

Ministerstvo bude v příštím roce rovněž naplňovat akční plány Zdraví 2020, které obsahují řadu preventivních programů zacílených na celou populaci a zdravý životní styl.

28.12.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv