Dalším krokem, kterým Ministerstvo zdravotnictví reaguje na nedostatek lékařů v některých regionech ČR, se stane zvýšení dotace na jejich postgraduální vzdělávání. Uvádí to v dokumentu, který byl předložen poslancům, a který má portál OZdravotnictvi.cz k dispozici.

Lékaři/ilustrační foto

Jedná se o tzv. dotace na rezidenční místa, které se vyplácí ze státního rozpočtu zdravotnickým zařízením. Tato dotace má krýt náklady na vzdělávání lékařů, kteří se po absolvování vysoké školy dále specializují v jednotlivých oborech. Zjednodušeně řečeno, bez tohoto převážně praktického specializačního vzdělávání nemohou vykonávat svá povolání samostatně. Většina peněz z dotace je určena na mzdu školeného lékaře, čímž představuje významný nástroj pro udržení mladých lékařů v oboru a v České republice.

Ministerstvo nyní plánuje motivovat čerstvé absolventy, aby se školili a zůstávali i přímo ve znevýhodněných regionech. „Pro rok 2020 je chystaná úprava metodiky, kdy bude probíhat financování dotací na rezidenčních místech v různých výších rozdělených do pásem podle dostupnosti lékařské péče v regionech. Záměrem je zvýhodnit a navýšit dotace poskytované do oblastí se špatnou dostupností lékařské péče a tím zatraktivnit tyto oblasti a přivést do těchto oblastí nové lékaře,“ píšou úředníci ministerstva ve zmiňovaném materiálu.

V současnosti se celkové výdaje na dotace na rezidenční místa pohybují kolem půl miliardy korun ročně. To se však kvůli potřebě navýšit dotaci v ohrožených oblastech republiky změní. „Tento proces bude vyžadovat zvýšené finanční nároky na rozpočet rezidenčních míst pro rok 2020…. V roce 2020 bude nutné, aby program rezidenčních míst byl financován také z úspor z předcházejících let,“ přiznává Ministerstvo zdravotnictví.

5.11.2019

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv