Nejméně dvakrát týdně pije energetické nápoje pětina českých dětí ve věku 11 až 15 let. Je jich zhruba 70.000, v roce 2018 jich bylo 40.000 až 50.000. Méně často naopak mladí pijí alkohol nebo kouří cigaretu či marihuanu, naopak častější je užívání elektronických cigaret neboli vaping. Autoři dnes představili data české části mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků a školaček HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), sbírali je v roce 2022. Typickým trendem podle nich je, že pokud se dítě opíjí nebo kouří, častěji užívá i jiné návykové látky nebo pije energetické nápoje.

„Čím častější je konzumace energetických nápojů, tím častěji trpí děti různými potížemi, jako jsou bolesti hlavy, mají horší depresivní stavy nebo nižší životní spokojenost,“ popsal vedoucí výzkumného týmu HBSC Michal Kalman. V jedné plechovce energetického nápoje je podle něj zhruba stejně kofeinu jako ve čtyřech šálcích kávy, což může způsobovat i zdravotní potíže nebo problémy se spánkem.

Odborníci proto doporučují omezení prodeje energetických nápojů, regulaci připravují i někteří poslanci. Prodej dětem zakázaly před deseti lety pobaltské země, platí také v některých německých spolkových zemích, Velké Británii nebo nově v Polsku.

Zatímco v konzumaci alkoholu byly dříve české děti na předních příčkách mezinárodních srovnání, podle posledních dat se pohybují v průměru mezi zkoumanými zeměmi. „Zatímco v 90. letech absolvovali svůj první experiment s alkoholem téměř všichni 15letí, dnes se mu čtvrtina deváťáků zcela vyhne,“ uvedl Kalman.

Přestože je prodej alkoholu, stejně jako cigaret, dětem do 18 let zakázaný, zkušenost s alkoholem má 73 procent dětí a s cigaretami 16 procent. Častější je zkoušení vapingu, které deklarovalo 19 procent respondentů. „Valná většina vaperů kouří zároveň i klasické cigarety,“ doplnil.

Každý týden kouří cigarety osm procent školáků, v roce 2002 jich bylo téměř 30 procent. Produkty ze zahřívaného tabáku užívalo v roce 2022 týdně 1,6 procenta chlapců a 3,8 procent dívek, novější produkty jako HHC v průzkumu nebyly. Další sběr výzkumními plánují v roce 2026.

Častěji různé návykové látky podle průzkumu užívají mladí z vesnic a malých měst. „Z jiných studií vyplývá, že vliv může mít trávení času s vrstevníky někde venku neorganizovanými aktivitami,“ doplnila vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová. Souvislost s nižším socioekonomickým statutem jako u nezdravého životního stylu se podle odborníků neprokázala, opíjejí se naopak častěji děti z lépe situovaných rodin.

21.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv