Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK si v těchto dnech připomíná 140. výročí od narození prvního miminka. Jedná se o jednu z nejdéle otevřených porodnic na světě. V současné době disponuje moderním porodnickým, neonatologickým a gynekologickým pracovištěm. Všechna odpovídají nejvyšší evropské úrovni. U příležitosti 140. výročí byla slavnostně pamětní deska Josefu Hlávkovi, architektu a staviteli Zemské porodnice (původní název) a zároveň velkému českému mecenáši.

Pamětní deska_Josef Hlávek

Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK je v provozu od roku 1875, kdy se v tehdejší Královské české zemské porodnici a nalezinci v Praze narodila první holčička. Zemská porodnice byla postavena místo původní porodnice u sv. Apolináře, jejíž kapacita již nestačila narůstajícímu přílivu rodiček. Nová porodnice pojmula až 3 000 rodiček ročně. V průběhu let se tvář i organizační členění několikrát změnila, vždy však poskytovala rodičkám a matkám špičkovou péči. Na Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze a 1. LF UK se přejmenovala v roce 1998.

V současné době patří Gynekologicko-porodnická klinika VFN mezi nejdéle otevřené porodnice na světě. Od jejího vzniku dbali lékaři porodnice na vysokou kvalitu péče o matku a dítě. „Již po 2. světové válce se podařilo dosáhnout významných úspěchů v mezinárodní komparaci ve zdravotnickém světě zásadním snížením perinatologické úmrtnosti,“ uvádí prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

V budově je umístěno také Perinatologické centrum pro Prahu a Středočeský kraj. Centrum v řadě případů slouží i jako superkonziliární pracoviště pro nejzávažnější těhotenské patologie pro celou Českou republiku. Mimo jiné poskytují odborníci péči ženám s předčasnými porody, s cukrovkou, se závažnými chorobami srdce, s poruchami krevní srážlivosti, s nespecifickými záněty střev (Crohnova nemoc nebo colitis ulcerosa) nebo s revmatoidními chorobami. Ve spolupráci s IKEM Praha zde probíhá mezioborová péče o těhotné ženy po transplantaci některého orgánu. V Perinatologickém centru se také diagnostikují a léčí některé nemoci dětí ještě před jejich narozením, tedy nitroděložně.

Klinika získala v roce 2005, jako první v Evropě, certifikát Evropské odborné společnosti pro gynekologii a porodnictví (EBCOG) pro tři udělované subspecializace – perinatologie, urogynekologie a gynekologická onkologie. Certifikát EBCOG se vystavuje pouze za podmínek, že zdravotnické zařízení dodržuje nejvyšší standardy poskytované péče, a proto může být garantem postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví v celé Evropě.

V Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze a 1. LF UK se narodí ročně kolem 4 500 dětí. V roce 2014 dosáhl počet narozených dětí dokonce čísla 4 962. Za dobu svého působení tak pomohla přivést na svět půl milionu dětí. . Nyní potřebuje akutní pomoc právě budova porodnice, která se neobejde bez celkové rekonstrukce.

29.4.2015

zdroj: AMI Communications


Další články

Na přehled všech zpráv