Občanská iniciativa KoroNERV-20 opět vyzvala vládu ke zveřejnění dat o nemoci covid-19 a modelů vývoje šíření nemoci. Vláda v době opětovného zavádění omezení kvůli koronaviru zatajuje před lidmi důležité informace, sdělil KoroNERV-20 v dnešní tiskové zprávě. Členy iniciativy jsou především ekonomové, například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nebo bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Mezi členy jsou mimo jiné i ředitelé Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl a Nemocnice na Bulovce v Praze Jan Kvaček.

Vláda, především ministerstvo zdravotnictví, by měly podle iniciativy zveřejnit aktuální modely vývoje pandemie covidu-19 i anonymizovaná data, z nichž modely vycházejí. Kabinet by měl dát k dispozici lidem také odhady dopadů vládních opatření proti šíření nemoci a zveřejnit i možná budoucí opatření, zvažovaná pro různé scénáře vývoje pandemie.

„Za celou dobu – ani přes opakované urgence a apely mnoha subjektů – nebyly nikdy zveřejněny ani modely, kterými je situace předpovídána, ani data, na základě kterých bylo výsledků dosaženo,“ uvádějí členové iniciativy. „Neexistuje oponentura, druhý názor, představení a vysvětlení scénářů. Neexistuje přehledný plán opatření navázaný na varianty vývoje,“ doplnili.

Zveřejnění zmíněných informací by podle KoroNERV-20 přispělo k obnovení důvěry občanů v kroky vlády. „Důvěra je v této koronavirové krizi, kdy čelní představitelé opět zavádějí restriktivní opatření, naprosto klíčová. Nyní je bohužel v dezolátním stavu, protože vláda před lidmi úmyslně zatajuje klíčové informace. Představitelé však musí vysvětlovat, nikoli zatajovat,“ sdělili členové iniciativy.

Na druhé straně ani představitelé státu nedůvěřují podle iniciativy KoroNERV-20 občanům, že by dokázali pracovat s informacemi o pandemii po jejich případném zveřejnění. Představitelé státu podle iniciativy rovněž nevěří, že jsou občané schopni se sami rozhodovat a regulovat své chování na základě doporučení namísto vládních opatření formou příkazů a zákazů.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

9.10.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv